Dušičky

Autor: Peter Lazor   |   Pridané: 2007-10-31 12:17:40
Prvým mojím stretnutím s kampaňou Právo na život bol článok v najbulvárnejšom denníku na Slovensku. Vôbec nie som čitateľom tohto periodika, bol len hodený na mojom stole v práci. Výkrik, ktorý znel z titulku „ Neetická kampaň“ alebo také niečo, už si to presne nep ... Čítaj ďalej

Milí čitatelia!

editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2007-10-31 12:19:18
Tohtoročné pred­pos­ledné číslo nášho časopisu je venované v prevažnej miere sviatku tých, ktorí nás už predišli do večnosti. Odišli a odchádzajú tam rôzni ľudia – starí aj mladí, chorí i zdraví. Odchádzajú, pretože je to prirodzený proces, ale odchádzajú i takí, k ... Čítaj ďalej

Ako žiť s postihnutým dieťaťom

zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 2007-10-31 12:20:09
V predchádzajúcom príspevku sme si prebrali zdravotné a medicínske aspekty celoživotného ochorenia zvaného detská mozgová obrna. V tomto príspevku sa chcem zamerať na to, ako choroba ovplyvňuje vzťah matky a dieťaťa, vzťahy v rodine či v spoločnosti. Keďže ide o o ... Čítaj ďalej

Prečo sa v Písme svätom nachádzajú slová preklínania?

Autor: František Trstenský   |   Pridané: 2007-10-31 12:24:05
V súčasnom breviári (kniha modlitieb, ktoré sa modlievajú kňazi, rehoľníci, ale aj mnohí laici) boli vynechané tzv. „preklínacie“ žalmy. Ide o Žalmy 58, 83 a 109 ako aj niektoré verše iných žalmov (uvádzajú sa ešte aj Ž 7, 35, 59, 69, 137 a 139). Ide o tie žalmy a ... Čítaj ďalej

Encyklika „Laborem exercens“ o ľudskej práci

Autor: Anna Dudová   |   Pridané: 2007-10-31 12:27:54
Ján Pavol II. vydal 14. septembra 1981 sociálnu encykliku Laborem exercens o ľudskej práci. Jej cieľom, ako sa zdá, je zmeniť pohľad na ľudskú prácu. Podľa niektorých autorov pápež poukazuje na pôvodný biblický ideál ľudskej práce. Boh stvoril človeka na svoj obraz ... Čítaj ďalej

130. výročie narodenia biskupa Jána Vojtaššáka

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-10-31 12:28:43
14. novembra 2007 uplynie 130 rokov od narodenia biskupa Jána Vojtaššáka. Narodil sa 14. novembra 1877 v Za­kamennom na Orave. Teológiu študoval v Spišskej Kapitule v rokoch 1895-1901. Dňa 1. júla 1901 bol v Spišskej Kapitule vysvätený na kňaza. V rokoch 1901-1911 ... Čítaj ďalej

Kríže, svedkovia viery

Autor: Mária Koňaková   |   Pridané: 2007-10-31 12:31:59
„Kríž je znakom lásky...“ Kríže sú neoddeliteľnou súčasťou viery a svedectvom kresťanského povedomia. V lokalite Teplička sa nachádza osem krížov a jedna murovaná kaplnka. Nie­ktoré sú sú­časťou dediny, ale pôvodne všetky kríže stáli mi­mo dediny. Boli postavené pr ... Čítaj ďalej

Deväť mesiacov na príchod, žiadny čas na odchádzanie

Autor: Veronika Cvengrošová   |   Pridané: 2007-10-31 12:33:21
Ľudský život je pominuteľný. Človek sa narodí, buduje svoj osobný život i statky, ktoré mu pri tom pomáhajú a nakoniec umrie. Je to spravodlivé? Každý sa snaží niečo v živote dosiahnuť, natrápi sa v práci, buduje si rodinu a zrazu to príde. Koniec. Nestihne povedať ... Čítaj ďalej

Anjeli strážni

Autor: Mária Krotká-Košalová   |   Pridané: 2007-10-31 12:34:44
V týchto dňoch si pripomíname sviatočné dni – Pamiatku zosnulých. Nie sú to príliš veselé sviatočné dni. Skôr sú to dni plné nostalgie, smútku a spomienok na tých, čo už nie sú medzi nami živými. U niekoho sú tie spomienky veľmi čerstvé, u niekoho ten pocit straty ... Čítaj ďalej

Milí mladí priatelia!

Všetci mladí duchom

Autor: Lýdia a Michal    |   Pridané: 2007-10-31 12:55:41
Ako ste si mohli v minulom čísle nášho časopisu všimnúť, tak sa s vami, čitateľmi mládežníckej stránky, rozlúčila Lucia Dutková, ktorá odišla študovať na vysokú školu. Preto sme za ňu prebrali symbolickú štafetu my, súrodenci Lýdia a Michal Bušovskí (alebo ladies f ... Čítaj ďalej

Kresťanské rádio Lumen šíri pokoj a dobro

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-10-31 12:57:03
„Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zase otvárajú bránu novému dňu. Boh, mocný správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť...“Tieto ... Čítaj ďalej

informátor

Autor: Valentín Kokoruďa   |   Pridané: 2007-10-31 12:54:24
Odpustové slávnosti•Odpustovú slávnosť Narodenia Panny Márie v Tepličke celebroval v nedeľu 9. septembra 2007 o 10.30 vdp. Róbert Gurčík, kaplán v Poprade. V samotný deň slávnosti (8.9.) svätú omšu slávil miestny farár.•Odpustová slávnosť sv. Michala Archanjela v M ... Čítaj ďalej

Vážená redakcia

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-10-31 12:58:09
Ďakujem vám za vašu prácu pri zrode každého čísla časopisu. V jednom z nich ste vyzvali nás, vašich čitateľov, aby sme vám napísali nejaké návrhy. Tak som si myslela, či by nebolo dobré, aby v časopise bola aj rubrika venovaná napríklad sviatosti krstu. Uviedlo by ... Čítaj ďalej

Kubov kríž na Potoku

Kríže, svedkovia viery

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-10-31 12:59:40
Kubov kríž na Potoku ... Čítaj ďalej

Kríž na „Štehinku“

Kríže, svedkovia viery

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-10-31 13:00:35
Kríž na „Štehinku“ ... Čítaj ďalej

Fedorkov kríž na Babinej

Kríže, svedkovia viery

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-10-31 13:01:07
Fedorkov kríž na Babinej ... Čítaj ďalej

„Čarný kríž“

Kríže, svedkovia viery

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-10-31 13:01:38
„Čarný kríž“ ... Čítaj ďalej