Zažatá lampa patrí na svietnik

-- (Autor:  )
Autor:Valentín Kokoruďa
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Zem sa z vesmíru podobá na nádhernú guľu, modrú oázu pokoja, no pre hriech človeka je, žiaľ, zemou úzkosti. Ľudia, ktorí tu bývajú, majú strach pred vojnou, násilím, terorizmom… Dá sa povedať, že človek sa bojí človeka. Svet z diaľky vyzerajúc pekne sa vnútri trápi s tmou, pre ktorú ľudia navzájom na seba narážajú, zraňujú sa na tele i na duši. Do tejto temnoty úplnej noci a beznádeje môže vniesť svetlo iba Ježiš a Ním „prežiarená“ skupina Jeho nasledovníkov. „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8, 12) Ľudia potrebujú svetlo. Viera v Krista a priateľstvo s ním má nás vždy podnecovať k tomu, aby sme sa najprv my zapálili Kristovou láskou, a tak sa stali horiacimi fakľami vo svojom každodennom živote. Byť svetlom pre svet znamená vyžarovať Kristovu lásku k všetkým bratom a sestrám, zvlášť trpiacim. Znamená to vnášať jas svojej viery do tmy nevery. Ponúknuť svetlo istoty a nádeje zúfalým. Povzbudiť iskierkou optimizmu a radosťou tých, ktorí sú smutní a sklamaní. Žiariť čistotou svojich citov a skutkov. Dnes nie je ľahké byť Kristovým svetlom, nie je ľahké žiť kresťanstvo. Ale Boh nám dal miesto i jasné poslanie: „Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 14. 16). Čo tak stať sa Kristovou lampou? Skúsenosť života nám dáva za pravdu, že tmu dokáže vyhnať iba svetlo. Ak chceme vyhnať z izby tmu, musíme najprv dnu vniesť svetlo a umiestniť ho na viditeľné miesto. Lampa pod posteľou nie je na osoh, lebo nevidno ani ju ani svetlo. Skutky kresťana prinesú osoh iba vtedy, keď sa stanú viditeľným svetlom, keď vyženú spomedzi ľudí strach a násilie a nahradia ju pokojom a láskou. Skončili prázdniny a my sa dostávame do koľají bežného života. Ježiš i nás vyzýva, aby sme boli svetlom. Aby sme prežiarení Kristovou láskou konali také skutky, ktoré by vnášali medzi ľudí nádej, toleranciu, lásku a tým vytvárali vnútornú medziľudskú oázu pokoja. Tak, ako vlastným miestom pre lampu je svietnik, tak poslaním kresťana je žiť svoje kresťanstvo vo svete.