Boží dar – dieťa, Dieťa – Boží dar

Autor: Róbert Neupauer   |   Pridané: 2010-02-01 11:11:31   |   Počet zobrazení: 13957
Pred nami sú najkrajšie sviatky roka. Sviatky, počas ktorých sa každý z nás usiluje byť vnímavejší, milší, štedrejší voči svojim blížnym. Sú to sviatky lásky, pokoja, radosti... Radosť. Zastavme sa pri tomto slovíčku. Keď Boh prichádza na túto Zem, anje ... Čítaj ďalej

DIEŤA AKO DAR

zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 2010-02-01 11:13:35   |   Počet zobrazení: 13631
Dieťa prichádza ako DAR v pôrodnici. Svoj prvý deň života trávi na novorodeneckom oddelení. Nie je nič krajšie, ako stretnúť matku či  oboch rodičov hrdo si odnášajúcich domov dar svojej lásky. Tejto šťastnej chvíli však predchádza chvíľa najťažšia, ale ... Čítaj ďalej

ANGLIKÁNI V KATOLÍCKEJ CIRKVI

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2010-02-01 11:18:22   |   Počet zobrazení: 12469
Dôvody vstupu anglikánskych spoločenstiev do Katolíckej cirkviKráľ Henrich VIII., ktorý vládol v Anglicku v 16. storočí, prinútil pod hrozbou straty života katolíkov, biskupov nevynímajúc, zavrhnúť poslušnosť a podriadenosť rímskemu biskupovi ... Čítaj ďalej

Vianoce – sviatky rodiny

Autor: Terézia Straková   |   Pridané: 2010-02-01 11:21:10   |   Počet zobrazení: 8983
V izbičke za oknom stromček  už svieti, k slávnostnej večeri pozýva nás, Božie deti. V jasličkách Ježiško tíško si drieme, ručičkou nás žehná, na nás sa smeje. Usmejme sa všetci, odpusťme viny, ľahšie sa tak žije, viac máme sily...Zaiste sa každý z nás ... Čítaj ďalej

Poďakovanie

Autor: Kristína Dobranská   |   Pridané: 2010-02-01 11:22:43   |   Počet zobrazení: 12529
Ako ten čas letí. Akoby to bolo len včera, keď ma v októbri 1998 vtedajší pán farár Duda poveril byť predsedníčkou vtedajšieho Spoločenstva svätého ruženca. Odvtedy uplynulo už 11 rokov. Myslím si, že to boli plodné roky v tejto funkcii. V roku 2007 vydalo Dominiká ... Čítaj ďalej

Formy náhradnej starostlivosti o deti

Autor: Peter Lazor   |   Pridané: 2010-02-01 11:25:52   |   Počet zobrazení: 11750
Rodina  patrí medzi najuznávanejšie hodnoty  spoločnosti. Medzi nami žijú však deti, ktoré nemôžu vyrastať vo vlastných a ani v náhradných rodinách. Ich rodinu nahrádza detský domov. O mnohé z nich sa ich najbližší nestarali a zanedbávali ich, niektoré zažili dokon ... Čítaj ďalej

Farský informátor December 2009

Autor: redakcia    |   Pridané: 2010-02-01 11:30:13   |   Počet zobrazení: 11088
Požehnanie obrazu na Tepličke  Dňa 6.9.2009 bol na Tepličke požehnaný nový obraz Božieho Milosrdenstva, ktorý kostolu venoval Bohu známy darca. Nech ho Milosrdný Spasiteľ zahrnie svojím požehnaním!OpravyK ... Čítaj ďalej

December 2009

Autor: redakcia    |   Pridané: 2010-02-01 11:35:25   |   Počet zobrazení: 11834

Milí čitatelia!

Editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2014-10-13 10:19:37   |   Počet zobrazení: 14528
Vianočné číslo časopisu sme venovali téme - dieťa ako Boží dar. Považujeme to za veľmi dobrú voľbu nielen vo vianočnom období, keď stredobodom sviatkov je Boží Syn – ako narodené dieťa, ale aj preto, že čoraz viac badať v spoločnosti, ako manželské páry uprednostňu ... Čítaj ďalej

Modlitba naša každodenná

Autor: Ondrej Švančara   |   Pridané: 2014-10-13 10:20:12   |   Počet zobrazení: 16576
Od nepamäti potrebovalo ľudstvo vyjadriť svoju túžbu po Bohu a nadviazať nejaký kontakt s Bohom. Stalo sa tak prostredníctvom modlitby. Človek vysielal k Bohu svoje túžby, trápenie, žiale, ale aj modlitby na oslavu Boha. Už v Starom Zákone poznáme takéto mod ... Čítaj ďalej

Spomienka na rodičov

Autor: Monika Hamráková   |   Pridané: 2014-10-13 10:20:29   |   Počet zobrazení: 10511
Otec bol úplná sirota. Na svoju matku si nepamätal. Zomrela veľmi mladá, ostali po nej tri maličké deti. Príčinou smrti bol pravdepodobne silný zápal pľúc, ktorý dostala po návšteve mladého manžela na fronte počas prvej svetovej vojny. Ani otec mu nežil dlho. Z fro ... Čítaj ďalej