Ďakujeme

Autor: Emília Klučárová   |   Pridané: 2014-10-13 10:22:11   |   Počet zobrazení: 11608
V dňoch 4. a 5. 12. 2009 sa vo Farskomkostole v Markušovciach konaladuchovná obnova členov Ružencovéhospoločenstva v Markušovciach,ktorú viedol pán farár Mgr. OndrejŠvančara. Bola venovaná Panne Máriia jej pôsobeniu v nás. Vďaka duchovnýotče za bohatý duchovný záži ... Čítaj ďalej

Vianoce sú o deťoch

Autor: Adriana Lazorová   |   Pridané: 2014-10-13 10:21:49   |   Počet zobrazení: 16319
Iste mi dáte za pravdu, že i v každom dospelom sa počas Vianoc ozve duch dieťaťa. Tešíme sa, máme zimomriavky na chrbte, napĺňa nás nostalgia, užívame si plným priehrštím radosti, ktoré nám tieto sviatky ponúkajú. Snažíme sa, aby sme tento čas využili čo najpríjemn ... Čítaj ďalej

Spájajme svet láskou, ktorá vydrží, spájajme svet láskou, ktorá nás spasí....

Autor: Lýdia Bušovská   |   Pridané: 2014-10-13 10:21:17   |   Počet zobrazení: 16477
Už sa to hrnie. Darčeky, koláče , ozdoby, stromčeky, všetky tieto veci vyvolávajú na detských tvárach úsmevy. Na tých starších aj maličké vrásky kvôli prípravám, ale Vianoce si tak či tak robia cestičku a prinášajú svoju typickú atmosféru. V televízii sa často vysi ... Čítaj ďalej

Vianoce z pohľadu návštevy Svätej Zeme

Autor: Mária Koňaková   |   Pridané: 2014-10-13 10:20:56   |   Počet zobrazení: 12017
Vstupujeme do adventného obdobia, aby sme sa pripravili na Vianoce, sviatky Božieho narodenia. Vianoce sú každý rok a predsa sú vždy nové. Nové preto, že Boh cez Ježišovo narodenie zakaždým vstupuje do našich sŕdc, do našich životov, do našich domovov. Dáva nám mož ... Čítaj ďalej

Spomienka na rodičov

Autor: Monika Hamráková   |   Pridané: 2014-10-13 10:20:29   |   Počet zobrazení: 10510
Otec bol úplná sirota. Na svoju matku si nepamätal. Zomrela veľmi mladá, ostali po nej tri maličké deti. Príčinou smrti bol pravdepodobne silný zápal pľúc, ktorý dostala po návšteve mladého manžela na fronte počas prvej svetovej vojny. Ani otec mu nežil dlho. Z fro ... Čítaj ďalej

Modlitba naša každodenná

Autor: Ondrej Švančara   |   Pridané: 2014-10-13 10:20:12   |   Počet zobrazení: 16575
Od nepamäti potrebovalo ľudstvo vyjadriť svoju túžbu po Bohu a nadviazať nejaký kontakt s Bohom. Stalo sa tak prostredníctvom modlitby. Človek vysielal k Bohu svoje túžby, trápenie, žiale, ale aj modlitby na oslavu Boha. Už v Starom Zákone poznáme takéto modlitby, ... Čítaj ďalej

Milí čitatelia!

Editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2014-10-13 10:19:37   |   Počet zobrazení: 14528
Vianočné číslo časopisu sme venovali téme - dieťa ako Boží dar. Považujeme to za veľmi dobrú voľbu nielen vo vianočnom období, keď stredobodom sviatkov je Boží Syn – ako narodené dieťa, ale aj preto, že čoraz viac badať v spoločnosti, ako manželské páry uprednostňu ... Čítaj ďalej

December 2009

Autor: redakcia    |   Pridané: 2010-02-01 11:35:25   |   Počet zobrazení: 11834

Farský informátor December 2009

Autor: redakcia    |   Pridané: 2010-02-01 11:30:13   |   Počet zobrazení: 11088
Požehnanie obrazu na Tepličke  Dňa 6.9.2009 bol na Tepličke požehnaný nový obraz Božieho Milosrdenstva, ktorý kostolu venoval Bohu známy darca. Nech ho Milosrdný Spasiteľ zahrnie svojím požehnaním!OpravyKoncom septembra opravil pán Jozef Grečko stenu v spoločenskej ... Čítaj ďalej

Formy náhradnej starostlivosti o deti

Autor: Peter Lazor   |   Pridané: 2010-02-01 11:25:52   |   Počet zobrazení: 11749
Rodina  patrí medzi najuznávanejšie hodnoty  spoločnosti. Medzi nami žijú však deti, ktoré nemôžu vyrastať vo vlastných a ani v náhradných rodinách. Ich rodinu nahrádza detský domov. O mnohé z nich sa ich najbližší nestarali a zanedbávali ich, niektoré zažili dokon ... Čítaj ďalej

Poďakovanie

Autor: Kristína Dobranská   |   Pridané: 2010-02-01 11:22:43   |   Počet zobrazení: 12529
Ako ten čas letí. Akoby to bolo len včera, keď ma v októbri 1998 vtedajší pán farár Duda poveril byť predsedníčkou vtedajšieho Spoločenstva svätého ruženca. Odvtedy uplynulo už 11 rokov. Myslím si, že to boli plodné roky v tejto funkcii. V roku 2007 vydalo Dominiká ... Čítaj ďalej