Dušičky

Autor: Peter Lazor   |   Pridané: 2007-10-31 12:17:40   |   Počet zobrazení: 18304
Prvým mojím stretnutím s kampaňou Právo na život bol článok v najbulvárnejšom denníku na Slovensku. Vôbec nie som čitateľom tohto periodika, bol len hodený na mojom stole v práci. Výkrik, ktorý znel z titulku „ Neetická kampaň“ alebo také niečo, už si to presne nep ... Čítaj ďalej

Ako žiť s postihnutým dieťaťom

zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 2007-10-31 12:20:09   |   Počet zobrazení: 14451
V predchádzajúcom príspevku sme si prebrali zdravotné a medicínske aspekty celoživotného ochorenia zvaného detská mozgová obrna. V tomto príspevku sa chcem zamerať na to, ako choroba ovplyvňuje vzťah matky a dieťaťa, vzťahy v rodine či v spoločnosti. Keďže ide o o ... Čítaj ďalej

Milí čitatelia!

editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2007-10-31 12:19:18   |   Počet zobrazení: 14089
Tohtoročné pred­pos­ledné číslo nášho časopisu je venované v prevažnej miere sviatku tých, ktorí nás už predišli do večnosti. Odišli a odchádzajú tam rôzni ľudia – starí aj mladí, chorí i zdraví. Odchádzajú, pretože je to prirodzený proces, ale odchádzajú i takí, k ... Čítaj ďalej

Anjeli strážni

Autor: Mária Krotká-Košalová   |   Pridané: 2007-10-31 12:34:44   |   Počet zobrazení: 13961
V týchto dňoch si pripomíname sviatočné dni – Pamiatku zosnulých. Nie sú to príliš veselé sviatočné dni. Skôr sú to dni plné nostalgie, smútku a spomienok na tých, čo už nie sú medzi nami živými. U niekoho sú tie spomienky veľmi čerstvé, u niekoho ten pocit straty ... Čítaj ďalej

Encyklika „Laborem exercens“ o ľudskej práci

Autor: Anna Dudová   |   Pridané: 2007-10-31 12:27:54   |   Počet zobrazení: 13381
Ján Pavol II. vydal 14. septembra 1981 sociálnu encykliku Laborem exercens o ľudskej práci. Jej cieľom, ako sa zdá, je zmeniť pohľad na ľudskú prácu. Podľa niektorých autorov pápež poukazuje na pôvodný biblický ideál ľudskej práce. Boh stvoril človeka na svoj obraz ... Čítaj ďalej

„Čarný kríž“

Kríže, svedkovia viery

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-10-31 13:01:38   |   Počet zobrazení: 11889
„Čarný kríž“ ... Čítaj ďalej

Kríže, svedkovia viery

Autor: Mária Koňaková   |   Pridané: 2007-10-31 12:31:59   |   Počet zobrazení: 11850
„Kríž je znakom lásky...“ Kríže sú neoddeliteľnou súčasťou viery a svedectvom kresťanského povedomia. V lokalite Teplička sa nachádza osem krížov a jedna murovaná kaplnka. Nie­ktoré sú sú­časťou dediny, ale pôvodne všetky kríže stáli mi­mo dediny. Boli postavené pr ... Čítaj ďalej

130. výročie narodenia biskupa Jána Vojtaššáka

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-10-31 12:28:43   |   Počet zobrazení: 11770
14. novembra 2007 uplynie 130 rokov od narodenia biskupa Jána Vojtaššáka. Narodil sa 14. novembra 1877 v Za­kamennom na Orave. Teológiu študoval v Spišskej Kapitule v rokoch 1895-1901. Dňa 1. júla 1901 bol v Spišskej Kapitule vysvätený na kňaza. V rokoch 1901-1911 ... Čítaj ďalej

Milí mladí priatelia!

Všetci mladí duchom

Autor: Lýdia a Michal    |   Pridané: 2007-10-31 12:55:41   |   Počet zobrazení: 11676
Ako ste si mohli v minulom čísle nášho časopisu všimnúť, tak sa s vami, čitateľmi mládežníckej stránky, rozlúčila Lucia Dutková, ktorá odišla študovať na vysokú školu. Preto sme za ňu prebrali symbolickú štafetu my, súrodenci Lýdia a Michal Bušovskí (alebo ladies f ... Čítaj ďalej

Prečo sa v Písme svätom nachádzajú slová preklínania?

Autor: František Trstenský   |   Pridané: 2007-10-31 12:24:05   |   Počet zobrazení: 11545
V súčasnom breviári (kniha modlitieb, ktoré sa modlievajú kňazi, rehoľníci, ale aj mnohí laici) boli vynechané tzv. „preklínacie“ žalmy. Ide o Žalmy 58, 83 a 109 ako aj niektoré verše iných žalmov (uvádzajú sa ešte aj Ž 7, 35, 59, 69, 137 a 139). Ide o tie žalmy a ... Čítaj ďalej

informátor

Autor: Valentín Kokoruďa   |   Pridané: 2007-10-31 12:54:24   |   Počet zobrazení: 11510
Odpustové slávnosti•Odpustovú slávnosť Narodenia Panny Márie v Tepličke celebroval v nedeľu 9. septembra 2007 o 10.30 vdp. Róbert Gurčík, kaplán v Poprade. V samotný deň slávnosti (8.9.) svätú omšu slávil miestny farár.•Odpustová slávnosť sv. Michala Archanjela v M ... Čítaj ďalej