Farský informátor December 2009

Autor: redakcia    |   Pridané: 2010-02-01 11:30:13
Požehnanie obrazu na Tepličke  Dňa 6.9.2009 bol na Tepličke požehnaný nový obraz Božieho Milosrdenstva, ktorý kostolu venoval Bohu známy darca. Nech ho Milosrdný Spasiteľ zahrnie svojím požehnaním!OpravyKoncom septembra opravil pán Jozef Grečko stenu v spoločenskej ... Čítaj ďalej

Ďakujeme

Autor: Emília Klučárová   |   Pridané: 2014-10-13 10:22:11
V dňoch 4. a 5. 12. 2009 sa vo Farskomkostole v Markušovciach konaladuchovná obnova členov Ružencovéhospoločenstva v Markušovciach,ktorú viedol pán farár Mgr. OndrejŠvančara. Bola venovaná Panne Máriia jej pôsobeniu v nás. Vďaka duchovnýotče za bohatý duchovný záži ... Čítaj ďalej