Spomienka na rodičov

Autor: Monika Hamráková   |   Pridané: 2014-10-13 10:20:29
Otec bol úplná sirota. Na svoju matku si nepamätal. Zomrela veľmi mladá, ostali po nej tri maličké deti. Príčinou smrti bol pravdepodobne silný zápal pľúc, ktorý dostala po návšteve mladého manžela na fronte počas prvej svetovej vojny. Ani otec mu nežil dlho. Z fro ... Čítaj ďalej

Vianoce – sviatky rodiny

Autor: Terézia Straková   |   Pridané: 2010-02-01 11:21:10
V izbičke za oknom stromček  už svieti, k slávnostnej večeri pozýva nás, Božie deti. V jasličkách Ježiško tíško si drieme, ručičkou nás žehná, na nás sa smeje. Usmejme sa všetci, odpusťme viny, ľahšie sa tak žije, viac máme sily...Zaiste sa každý z nás rád vracia v ... Čítaj ďalej

Vianoce z pohľadu návštevy Svätej Zeme

Autor: Mária Koňaková   |   Pridané: 2014-10-13 10:20:56
Vstupujeme do adventného obdobia, aby sme sa pripravili na Vianoce, sviatky Božieho narodenia. Vianoce sú každý rok a predsa sú vždy nové. Nové preto, že Boh cez Ježišovo narodenie zakaždým vstupuje do našich sŕdc, do našich životov, do našich domovov. Dáva nám mož ... Čítaj ďalej

Poďakovanie

Autor: Kristína Dobranská   |   Pridané: 2010-02-01 11:22:43
Ako ten čas letí. Akoby to bolo len včera, keď ma v októbri 1998 vtedajší pán farár Duda poveril byť predsedníčkou vtedajšieho Spoločenstva svätého ruženca. Odvtedy uplynulo už 11 rokov. Myslím si, že to boli plodné roky v tejto funkcii. V roku 2007 vydalo Dominiká ... Čítaj ďalej