Spájajme svet láskou, ktorá vydrží, spájajme svet láskou, ktorá nás spasí....

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Lýdia Bušovská
Pridané: 2014-10-13 10:21:17
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Už sa to hrnie. Darčeky, koláče , ozdoby, stromčeky, všetky tieto veci vyvolávajú na detských tvárach úsmevy. Na tých starších aj maličké vrásky kvôli prípravám, ale Vianoce si tak či tak robia cestičku a prinášajú svoju typickú atmosféru. V televízii sa často vysielajú  rôzne rozprávky a filmy s vianočnou tematikou, a tak aj ja dnes začnem  príbehom.

Vlk pri jasličkách
Bol raz jeden vlk žijúci blízko Betlehema. Pastieri o ňom vedeli, a tak si dávali pozor, aby ovce každý večer zahnali do bezpečia. Keď doznel spev anjelov, ktorý zvestoval narodenie dieťatka, všetci pastieri sa k nemu vybrali, aby ho uvideli. Vlk bol zvedavý, a tak sa zakrádal za nimi. Keď prišli k stajni, skryl sa a čakal, kým pastieri neodídu. Po rozlúčke Márie a Jozefa s pastiermi boli rodičia dieťatka unavení a zaspali. Vlk sa potichučky vkradol dnu. Tlamu mal otvorenú a jazyk mu visel von. Priblížil sa k jasličkám. ,,Ľahká korisť,“ pomyslel si. Napol sa do skoku, no vtom sa ho jemne a láskavo dotkla Ježišova ruka. Po prvý raz v živote mu niekto pohladkal škaredú srsť a povedal mu: ,,Milujem ťa, vlk.“ Vtedy sa stalo niečo nepredstaviteľné: vlkovi pukla zvieracia koža a vyšiel z nej človek. Klesol na kolená a modlil sa k dieťatku. (Magdaléna Richterová – Mozaika radosti – skrátené)

Láska – Boží vynález              
To čo dokázala Ježišova ruka v tomto príbehu, to dokáže aj v našom živote. Týmto dotykom sa vlkovo srdce obmäkčilo a pocítilo pohladenie plné lásky. Konečne to nebola nenávisť, zloba, hnev či odsudzovanie, ktoré sa mu dostávalo od pastierov, ale bola to láska. A práve tá umožnila premenu vlka na človeka. Podobne je to aj s ľuďmi. Na to, aby sa človek stal človekom, potrebuje lásku a tú dáva jedine Boh. On je jej objaviteľ. A jedným z najväčších dôkazov Božej lásky je maličké dieťatko v jasliach, ktoré je tu kvôli nám, aby prinieslo svetlo do tmy. Phil Bosman povedal:     ,,Boh sa stal človekom, aby sa ľudia vo vzájomnej láske stali ľuďmi“. Potrebujeme malého Ježiška, aby nás premenil z vlkov na ľudí. Avšak hoci sa človek za tých 2000 rokov mnoho naučil, nedokázal prijať do svojho srdca to, čo najviac potrebuje, Ježiša. Neustále ho zrádza a zatvára dvere, a tak zostáva vlkom. No našli sa aj takí, ktorí prijali dar od Spasiteľa v jasličkách a budujú svet tam, kde ľudia sú ľuďmi       pre druhých. Staňme sa členmi tejto skupiny aj my a ak nimi ste, zdokonaľujte sa a učte sa milovať od Ježiša.

Tri typy lásky
1. Ak sa chceme naučiť milovať od Ježiša, musíme hlbšie spoznať jeho lásku. My ľudia milujeme tromi spôsobmi lásky. Prvý typ lásky môžeme nazvať ,,láska ak.“ Táto láska je prijímaná alebo dávaná, keď sú splnené určité podmienky. Aj naši rodičia nás tak občas vychovávali:,, Ak budeš mať dobré vysvedčenie, ak urobíš to a to, tak ťa budem mať rád“. No táto láska je v podstate sebecká a lacná.
2. Druhým typom je ,,láska pretože“ .Táto láska sa na prvý pohľad zdá správna. Byť obľúbený medzi priateľmi, pre kvality a hodnoty, ktoré mám, na tom by nemalo byť nič zlé. Avšak pri tejto láske nastáva problém konkurencie. Keď sa objaví človek, ktorý má lepšie vlastnosti ako my, s týmto typom lásky by nás priateľ alebo kamarát opustil. S takýmto druhom lásky sa stretávame asi najčastejšie. Prináša však so sebou neistotu a obavy, ako dlho vydrží.
3. Touto láskou nás miluje Jezuliatko. Je krásna, žiarivá a hlavne trváca. Môžeme ju charakterizovať vetou: ,,Milujem ťa a bodka, nemôžeš urobiť nič, čo by ohrozilo moju lásku.“ Takto nás miluje Boh, toto ho viedlo k tomu, aby sa stal jedným z nás. Vďaka nej slávime Narodenie Krista. Túto lásku si nie je možné zaslúžiť a veru, my sme si ju od Boha ani nezaslúžili.
Ani vlk v príbehu nespravil nič pre Ježiška. Jediné, čo urobil, bolo, že sa k nemu priblížil a to stačilo na to, aby sa z neho stal človek.borse louis vuitton christian louboutin uk tn pas cher tn pas cher sac louis vuitton soldes nike kobe 8 pas cher

Milí čitatelia, prajem vám, aby ste okrem darčekov pod vianočným stromčekom objavili aj dar Kristovej lásky, jeho silu a význam. Nech prežijeme milostiplné sviatky naplnené Božím pokojom a radosťou.