Božie kráľovstvo prichádza

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Ondrej Švančara
Pridané: 2014-10-13 10:32:12
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Keď sa pokúsime porovnávať pozitívne a negatívne skúsenosti v Cirkvi, potom sa môže stať, že vyhráva prevaha nespokojnosti a sklamania oproti skutočnostiam, ktoré nás naozaj robia šťastnými. Koľko z toho, čo tu ľudia zasiali, skutočne prináša ovocie. Je to TO, čo chcel Ježiš a kvôli čomu prišiel? Ježiš nechce slepú vieru. Aby presvedčil ľudí, nepoužíva teologické pojmy, ale pripomína udalosti zo života. Tie ukazujú, aké zákony platia v Božom kráľovstve. Podobenstvo o rozsievačovi bolo vzaté  zo skúseností roľníkov. Hovorí o príchode Božieho kráľovstva. Prichádza tak, že sa rozsieva semeno slova. To slovo potrebuje ohlasovateľa – rozsievača. To je úloha tých, ktorých Ježiš povolal a posiela rozsievať. V dejinách Cirkvi vidíme - či ide o mesto alebo dedinu - množstvo kňazov, ktorí sa vystriedali pri Kristovom slove a ono prinieslo a prináša úrodu. Tak je to aj u nás. Markušovce v Roku kňazov dostali nových kňazov. Nový farár a nový kaplán. Nové veci, zmeny, zvykanie si... Je to určité znamenie. Pre mňa  je to milé v tom, že po siedmich kaplánskych rokoch a keď sa dožívam kristových rokov, je mi zverená farnosť sv. Michala v Markušovciach.  Je tu určitá paralela so sv. Michalom, lebo moje prvé pôsobisko ako kaplána bola farnosť sv. Michala v Liesku. Človek žasne, ako nás Boh vedie životom. Stretávame množstvo ľudí, množstvo príbehov, nechávame sa poučiť, napĺňame sa spomienkami a stávame sa ohlasovateľmi. Málo veriacich sa stretne iba s jedným kňazom. Ak ich poznáme viac, nevyhneme sa tomu, aby sme ich nehodnotili. Na jednom sa nám páči  štýl kázní, iný má vzťah k deťom, k mládeži, k starším, iný vie zorganizovať opravu kostola či fary. Tak ako vidíme pozitíva, vidíme i chyby. A pri tých  sa dokážeme pozastaviť častejšie. Ak robí chybu jeden, ktovie, či tak  nerobia všetci. Je naozaj ťažké správne hodnotiť. Cieľom Roku kňazov je pomôcť nám všetkým. V prvom rade kňazom, aby boli skutočnými kňazmi Ježiša a ak nimi sú, aby vydržali do konca. Má nám pomôcť modliť sa za kňazov, namiesto ich hodnotenia, porovnávania alebo kritizovania. Podobenstvo o rozsievačovi hovorí: Božie kráľovstvo nenastane až na konci dejín, ale prichádza už v rozsievaní a objavuje sa tu aj so všetkými ťažkosťami. Ale preto, že je Božím dielom, bude skutočne prinášať bohatú úrodu.
Ondrej Švančara, správca farnostilunettes de soleil ray ban pas cher louis vuitton outlet cce-horses.fr louis vuitton sito ufficiale longchamp pas cher air max pas cher