Ukradli nám Vianoce

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2008-01-12 15:53:48
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Ešte tu nebola ani prvá adventná nedeľa a supermarkety ohlásili vianočnú sezónu. Do obchodov namontovali Deda Mráza alebo Santa Klausa, ozdobené vianočné stromčeky, do reproduktorov začali púšťať vianočné piesne. Navodili skutočnú vianočnú atmosféru, aby každý návš­tevník doslova cítil, že Vianoce sú hneď za dvermi, že treba kupovať dnes, lebo zajtra už bude neskoro.

Keď sa nad tým všetkým zamýšľam, nemôžem sa ubrániť pocitu, že nám ukradli Vianoce. Totiž ide o to, čo dominuje Vianociam, čo je ich nosnou myšlienkou a čo len doplnkom. Vianoce sú predsa o narodení Pána Ježiša. To On je dominantou Vianoc, on určuje ich obsah, On je ťažiskom i centrom vianočných sviatkov. On – Ježiš Kristus, náš Pán a Spasiteľ, Boh, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil. To všetko ostatné by malo byť iba doplnkom, dodatkom vianočných sviatkov.
Skutočnosť je však – ako sa zdá – trochu iná. Vianoce a Pán Ježiš sú zahádzané hromadou potravín a nápojov od výmyslu sveta, textíliami a iným spotrebným tovarom v prehojnom množstve. Ľudia, nevynímajúc ani veriacich, už nemajú času uvidieť Krista, vidia len „vidinu“ darčekov a hromadu kupujúcich. A niektorí nejdú ani na vianočnú svätú omšu, lebo si potrebujú oddýchnuť od predvianočného zhonu.
Čo s tým možno urobiť? Máme snáď žiadať, aby predávajúci nepredával, aby zatvoril obchod? Máme mu to nanútiť nasilu? Máme mu zakázať namontovať jasličky v predajni, lebo to patrí iba do kostola? Nie, to by nebola správna cesta, to by nebolo dobré riešenie. Riešenie je v každom z nás. To my si nemáme dať nanútiť ich spôsob života, to my sa nesmieme stať konzumentmi ich Vianoc. My si musíme udržať vlastný kresťanský spôsob života a máme žiť naše Vianoce, nie ich Vianoce.
Našim Vianociam nech dominuje Pán Ježiš, svätá omša, svätá spoveď, Božie slovo. Nenechajme sa okradnúť o Vianoce a nenechajme si vnútiť ich spôsob Vianoc. Ak sa necháme obrať o Krista, o náboženský rozmer Vianoc, nechali sme sa okradnúť a sviatky prežijeme ako „vykradnutí“ ľudia.
Dnešný kresťan, opravdivý kresťan, je „plavcom“, ktorý pláva proti prúdu, je chodcom, ktorý kráča proti vetru, je človekom, ktorý nesplýva s davom, ale zmýšľa samostatne a kresťansky. Napriek tomu je človekom vnútorne bohatým, plným nádeje v naplnenie Kristových prisľúbení, vždy pripravený osláviť Boha a priniesť pokoj ľuďom dobrej vôle.