informátor

Autor:Valentín Kokoruďa
Pridané: 2007-10-31 12:54:24
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Odpustové slávnosti

•Odpustovú slávnosť Narodenia Panny Márie v Tepličke celebroval v nedeľu 9. septembra 2007 o 10.30 vdp. Róbert Gurčík, kaplán v Poprade. V samotný deň slávnosti (8.9.) svätú omšu slávil miestny farár.

•Odpustová slávnosť sv. Michala Archanjela v Markušovciach bola v nedeľu 30. septembra 2007 o 10.30. Svätú omšu celebroval a homíliu predniesol vdp. Peter Majda, kancelár Biskupského úradu. Svätú omšu v samotný deň slávnosti (29.9.) celebroval taktiež miestny farár.

Modlitba ruženca v októbri

•V mesiaci október sme sa v našej farnosti pred svätou omšou modlievali spoločne posvätný ruženec. Je to evanjeliová modlitba, pri ktorej rozjímame o spasiteľných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v živote Ježiša Krista od jeho počatia až po vrcholné veľkonočné udalosti. Do predmodlievania sa zapájala celá farnosť – kňazi, ružencové matky, členovia ruží, rodiny, mladí i miništranti.

Príprava birmovancov

•Na budúci rok sa plánuje prijať v našej farnosti sviatosť birmovania. Príprava birmovancov bude mať tri ciele: prvým cieľom bude spoločné prežívanie modlitby v malých skupinkách; druhým cieľom bude pravidelná účasť na sviatostiach (svätá omša a sviatosť zmierenia); tretí cieľ bude náučný, potrebné vedomosti sa budú získavať na spoločných stretnutiach v kostole.

Odpustky za duše v očistci

• Odpustky sú odpustenia časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. V mesiaci november ich môžeme získať a privlastniť iba dušiam v očistci za týchto podmienok:
1.V deň Spomienky zosnulých nábožne navštíviť kostol a pomodliť sa Modlitbu Pána (Otče náš...) a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha...).
K tomu je potrebné vykonať si svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu). Taktiež je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.
2.Od 1. do 8. novembra sa dajú získať odpustky pre duše v očistci tak, že navštívime cintorín, pomodlíme sa za zosnulých a tiež na úmysel Svätého Otca.