Prečo sa v Písme svätom nachádzajú slová preklínania?

Autor: František Trstenský   |   Pridané: 2007-10-31 12:24:05
V súčasnom breviári (kniha modlitieb, ktoré sa modlievajú kňazi, rehoľníci, ale aj mnohí laici) boli vynechané tzv. „preklínacie“ žalmy. Ide o Žalmy 58, 83 a 109 ako aj niektoré verše iných žalmov (uvádzajú sa ešte aj Ž 7, 35, 59, 69, 137 a 139). Ide o tie žalmy a ... Čítaj ďalej

Encyklika „Laborem exercens“ o ľudskej práci

Autor: Anna Dudová   |   Pridané: 2007-10-31 12:27:54
Ján Pavol II. vydal 14. septembra 1981 sociálnu encykliku Laborem exercens o ľudskej práci. Jej cieľom, ako sa zdá, je zmeniť pohľad na ľudskú prácu. Podľa niektorých autorov pápež poukazuje na pôvodný biblický ideál ľudskej práce. Boh stvoril človeka na svoj obraz ... Čítaj ďalej

130. výročie narodenia biskupa Jána Vojtaššáka

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-10-31 12:28:43
14. novembra 2007 uplynie 130 rokov od narodenia biskupa Jána Vojtaššáka. Narodil sa 14. novembra 1877 v Za­kamennom na Orave. Teológiu študoval v Spišskej Kapitule v rokoch 1895-1901. Dňa 1. júla 1901 bol v Spišskej Kapitule vysvätený na kňaza. V rokoch 1901-1911 ... Čítaj ďalej