Milí čitatelia!

editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2007-10-31 12:19:18
Tohtoročné pred­pos­ledné číslo nášho časopisu je venované v prevažnej miere sviatku tých, ktorí nás už predišli do večnosti. Odišli a odchádzajú tam rôzni ľudia – starí aj mladí, chorí i zdraví. Odchádzajú, pretože je to prirodzený proces, ale odchádzajú i takí, k ... Čítaj ďalej

Ako žiť s postihnutým dieťaťom

zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 2007-10-31 12:20:09
V predchádzajúcom príspevku sme si prebrali zdravotné a medicínske aspekty celoživotného ochorenia zvaného detská mozgová obrna. V tomto príspevku sa chcem zamerať na to, ako choroba ovplyvňuje vzťah matky a dieťaťa, vzťahy v rodine či v spoločnosti. Keďže ide o o ... Čítaj ďalej