Kresťanské rádio Lumen šíri pokoj a dobro

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-10-31 12:57:03
„Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zase otvárajú bránu novému dňu. Boh, mocný správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť...“Tieto ... Čítaj ďalej

Vážená redakcia

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-10-31 12:58:09
Ďakujem vám za vašu prácu pri zrode každého čísla časopisu. V jednom z nich ste vyzvali nás, vašich čitateľov, aby sme vám napísali nejaké návrhy. Tak som si myslela, či by nebolo dobré, aby v časopise bola aj rubrika venovaná napríklad sviatosti krstu. Uviedlo by ... Čítaj ďalej