Vzor mužnosti

Sv. Michal (Autor: archív redakcie)
Autor:Peter Lazor
Pridané: 2006-10-02 08:28:44
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Michal archanjel je pre mňa veľkým vzorom mužskosti. Príbeh boja proti satanovi určite dobre poznáte. Stokrát ste počuli význam jeho mena. Chcem tu opísať niečo iné.

V srdci každého muža driemu tri túžby a to prežívať veľké dobrodružstvo, bojovať boj za dobrú vec a vyslobodiť krásnu ženu.

Prečo som sa rozhodol prihovoriť mužom? Muži nie sú mužmi a ženy nie sú ženami. V dnešnom svete perfekcionalizmu je ozajstný muž ten, kto má vplyvné postavenie, najvyššie možné vzdelanie, používa excelentný slovník, vozí sa na super drahom aute, dokáže v práci vydať neskutočný výkon, správa sa podľa spoločenského bontónu, je stále oholený, upravený - jednoducho superman. Prečo ale toto všetko oberá jeho srdce o chuť prežívať dobrodružstvo? Prečo muži utekajú od svojich krások k iným, u ktorých hľadajú potvrdenie svojej mužskosti? (Ženskosť nikdy nemôže potvrdiť mužskosť). Prečo po zlyhaní v boji už nechcú viac bojovať?

Väčšina mužov je znudených zo svojho spôsobu života. Muž potrebuje niečo hlbšie. V prvom rade potrebuje nájsť sám seba, kto vlastne je, prečo je práve tam, kde je. Potrebuje nájsť odpovede na veľa nezodpovedaných otázok.

Každý si nesieme ranu, možno veľa rán, ktoré sme utŕžili od nášho narodenia až po dnes. Či už je to strata otca v detskom veku, ubíjanie zdravého sebavedomia neustálym a ustráchaným spôsobom výchovy, alebo rany spôsobené alkoholizmom otca. Všetko je to niekde hlboko v srdci.

Je jednoduché byť niekde vzadu v „poslednom rade“ a tváriť sa v zmysle hesla „mňa sa to netýka“. Mohol tak urobiť aj Michal. Mohol ostať stáť „vzadu“ a prizerať sa, ako ten starý had, veľký drak zvádza ďalších a ďalších čistých anjelov. Prečo bojoval? Boh ho stvoril na to, aby bojoval a aby tento boj vyhral.

Aj teba Boh stvoril ako muža, lebo túžil mať na zemi správneho chlapa, ktorý bude v Jeho mene „bojovať“. Len ty máš srdce muža, ktoré dokáže milovať ženu, ktorú ti dal On. Len ty ju môžeš oslobodiť zo zakliatej veže jej rán.

Chlapi majú veľmi ra-di úryvok zo sv. písma – „Podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom“. U väčšiny mužov, ktorí sú len dobrými hercami a svoju mužskosť len dokonale hrajú, sa tu končí tento odkaz, ktorý napísal muž Pavol v liste Efezanom, lebo to, čo žiada tam ďalej, sa dotýka priamo ich srdca a to: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev (pripomínam mužom - svoju krásku) slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola (vaša princezná) svätá a nepoškvrnená.“ Žena túži byť obdivovaná a vtiahnutá do dobrodružstva. Každý deň čaká na to, kedy jej povieš „si moja princeznička“. Aj keď je zafúľaná možno od múky, z ktorej práve pečie koláč a v tých teplákoch alebo zástere nevyzerá ako prvá dáma kráľovského dvora. Skús sa zahľadieť do jej očí po týchto slovách. Určite v nich uvidíš radosť rozkošného dievčatka, ktoré sa točí v dlhej maminej sukni pred svojím otcom. Ver tomu, v tom momente si pre ňu princ, ktorý ju zachránil. Odkiaľ vziať silu ísť ďalej po pádoch, odkiaľ vziať nádej, že raz sa to podarí?
Každý muž potrebuje niekoho, kto mu dá druhú šancu, kto mu dá pomocnú ruku, kto mu odhalí jeho podstatu, kto dá zmysel jeho neskutočnému príbehu. Kam máme ísť? Na koho sa obrátiť? Odpoveď je skoro až neuveriteľná. Uzdraviť tvoje srdce môže jedine BOH. Jedine Boh vie, čo v tebe je. Len On je ten, ktorý ti môže vrátiť tvoje pravé meno. Stačí Mu len tvoje ÁNO. Michal zvíťazil a stojí za tebou.