„Pokoj vám! Ja som to! Nebojte sa!“

Autor:Adriana Lazorová
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Zmŕtvychvstalý je nádejou ľudstva. Uprostred prírodných, živelných i ľudských katastrof, uprostred šíriacich sa chorôb a nespravodlivosti prichádza k nám náš Vykupiteľ napĺňajúci temnotou sýtené srdcia pokojom. Prináša pokoj i do dnešného sveta. Nechajme sa nim naplniť!
Všetci sme hriešni, trpíme rôznymi neduhmi, menšími či závažnejšími. Módou je zvaliť ťarchu nie na vlastnú osobu, ale na spoločnosť, výchovu, gény. Postupne sa stráca zmysel pre hriech. Ak človek tvrdí, že nemá hriech, klame sám seba a nie je v ňom pravda. Našťastie ešte sú ľudia, ktorí si uvedomujú zodpovednosť za svoje poklesky. Tiež vedia, že odplatou hriechu je smrť. Niektorí môžu upadnúť do beznádeje. No zmŕtvychvstalým Kristom sýtený človek vie, že smrť nad ním nevládne, môže žiť v Kristovi Ježišovi. On, milostivý a milosrdný Pán, je ochotný odpustiť i tie najťažšie viny. On, Spasiteľ celého ľudstva, dáva šancu na život večný každému.
Oslobodil nás a stále oslobodzuje z otroctva hriechu. „Aká nesmierna je voči nám tvoja dobrota, Otče, aká nevyspytateľná je tvoja láska! Aby si vykúpil otroka, vydal si na smrť vlastného Syna! Naozaj potrebný bol hriech Adamov, ktorý zotrela smrť Kristova! Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ“ (veľkonočný chválospev Exultet).
Vhĺbme sa teda do tajomstva jeho zmŕtvychvstania, otvorme mu dvere v srdciach, odovzdajme celý svoj život, naše bytie, všetko, čo je v nás, aj naše poklesky, pády a previnenia.