Starať sa aj o tretí pilier

Lekárka Svetovej Zdravotníckej misie prezerá choré die�a (Snímka: www.samaritanspurse.org) (Autor:  )
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Hoci už prešlo niekoľko týždňov od tragického leteckého nešťastia, ešte stále sa stretávame so situáciami, ktoré túto uda­losť pripomínajú. A je to správne, keď si to pripomíname. Nielen preto, že niektorí z tragicky zosnulých boli z nášho blízkeho okolia, boli našimi blízkymi, známymi, spolužiakmi či žiakmi... Je veľmi dôležité pestovať v sebe schopnosť vnímať ľudí okolo seba ako spolupútnikov, o to zvlášť, keď ide o krajanov.
Aj o tom je kresťanstvo, ktoré stojí na troch pilieroch: Boh, ja a môj blížny. Chcem veriť tomu, že stále sme krajinou, ktorá má prívlastok kresťanská. Veď sa mnohí o to aj usilujeme – pestovať svoj vzťah k Bohu. S čím však máme my katolíci problém, je výzva nášho Pána – milujte svojho blížneho ako seba samého. Aké je nám blízke hľadať „smietku“ v oku svojho brata a škodoradostne sa z toho tešiť...
Pôstne obdobie dáva príležitosť urobiť v mnohom prvý krok k náprave. Je veľa oblastí, v ktorých sa nám treba usilovať byť lepším. Možno by bolo vhodné dať tohtoročnému pôstu sociálny rozmer, venovať ho pomoci blížnym. Jednoducho začať si viac všímať, kto potrebuje moju pomoc, komu môžem jeho život trochu uľahčiť. Konkrétnymi činmi! A nejde tu len o financie. Mnohokrát stačí vedieť podeliť sa, alebo v ťažkej chvíli sa rozhodnúť pre dobro toho druhého. Hovoriť milé slová, ponúknuť dobrú radu, pochváliť, vyzdvihnúť dobré vlastnosti a skutky a tiež mať pochopenie. To potrebuje každý z nás, lebo cestou života urobíme aj mnoho neúmyselných chýb a dobre padne, ak sa nájdu ľudia, ktorí hľadia na takéto omyly s pochopením. Veľmi potrebné je vlievať ľuďom nádej. Hundreme, sťažujeme sa, negatívne hľadíme na svet a život, ktoré sú pritom Božím darom. Nezapájajme sa do hromadného ponosovania sa, ale naopak rozprávajme o budúcnosti s nádejou. Tej nás učí náš Pán. Možno tým spôsobíme, že zasvieti slnko v našich pochmúrnych vzťahoch.
Tretí pilier našej viery – láska k blížnemu – je náročný. Lebo pod pojmom blížny sa myslí každý človek, nielen tí, ktorí sú mi milí. Ide pritom o sprevádzanie blížneho na jeho vlastnej ceste, čo znamená nielen pochopiť, ale aj prijať do srdca, že každý má iné dary a schopnosti a tiež iné poslanie na tomto svete, ale pritom sme všetci nedokonalí, a tak odkázaní na Božie milosrdenstvo.
Pripomínať si smutnú udalosť, v ktorej zahynuli naši slovenskí súputníci, by malo byť našou vlasteneckou povinnosťou, ktorú cítime v srdci. Všímať si a s úctou prijímať každého človeka, ktorého nám Boh posiela do cesty, nech je naším celoživotným úsilím.