Vďaka Ti, Pane, za dar mamy

Matka a syn (Autor:  )
Autor:Iveta Dutková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Srdce mamy je stvorené Bohom a naplnené láskou, naplnené modlitbou, dobrotou a šľachetnosťou, pokojom a pokorou, obetavosťou a trpezlivosťou. Je však aj prísne, zodpovedné, múdre a verné. Srdce, ktoré vie vždy poradiť, podoprieť v slabosti a neistote, potešiť v samote, povzbudiť v smútku a v trápení, vypočuť v skleslosti, obdariť nádejou. A dobre sa v takej rodine žije, v ktorej mamkino srdce bije. Srdce stvorené Bohom a naplnené láskou.
Láska matiek ukrytá v ich srdciach mení svet k lepšiemu a krajšiemu. Deti sa učia na príklade svojej mamy milovať a dávať seba samého druhým. Mama má ten vzácny dar, tú vzácnu schopnosť zasiať dobro, udržiavať a zveľaďovať ho osobitnou potravou – svojou láskou. Preto najvzácnejší dar, ktorý môže dať každá matka svojmu dieťaťu, je jej ničím neobmedzená láska.
V dejinách ľudstva je popísaných mnoho stránok, no iste najkrajšie sú tie, kde sa opisuje materinská láska. V príbehu života každého z nás vystupuje jedna žena. Nikdy sa nevzdáva, je to skutočná hrdinka, naša mama. Darovala nám život, strážila a chránila ho často aj s nasadením vlastného. Vychovala nás, prežila s nami mnoho radostí a iste mala s nami aj veľa starostí. Mama je nesporne najdôležitejším človekom v živote každého z nás. Mame patril náš prvý pohľad aj náš prvý úsmev, aj prvé pohladenie a bozk sme dostali od mamy. S mamou sa spája náš prvý znak kríža či prvý Otče náš. To popri mame sme kráčali, keď nás prvýkrát viedla do kostola, do prírody či do školy. Mamino požehnanie a krížik na čelo nás ráno vyprevádza na cesty a je to jej úsmev, ktorý nás pri návrate víta vo dverách domu. Jej modlitba vysielaná k Bohu je modlitbou vďaky za nás, ale aj modlitbou prosby za nás.
„... A mama berie ruženec do rúk, pery jej šepcú modlitbu k Bohu. Vďaka Ti, Bože, za lásky dar. A slza vďaky kropí jej tvár."