Narodil sa!

--------- (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Narodenie Pána Ježiša nám poskytuje možnosť zamyslieť sa okrem iného nad tým, čo znamená „narodiť sa“!
Po prvé. Vianoce sú pre nás svedectvom o zrelosti pre lásku. Boh poslal na svet svojho Syna vtedy, keď nadišla „plnosť času“, keď dozrel čas. Predtým v Starom zákone Boh pripravoval svoj ľud na túto chvíľu „zrelosti“, na chvíľu „plnosti času“. Teraz nadišla tá chvíľa a Boh obdaril svet svojou Láskou, ktorá neváhala za nás položiť život na dreve kríža, aby nikto, kto to aspoň trochu pochopí, nezaváhal o veľkej Božej láske k človeku. „Narodiť sa“ predpokladá zrelosť pre lásku, duchovnú dospelosť.
Po druhé. Vianoce sú pre nás svedectvom úžasnej sily života. Ježiš sa narodil v podmienkach, ktoré neboli ani ľahké, ani pre narodenie priaznivé. Ale keď prišiel čas, život sa ohlásil s plným nárokom vstúpiť do ľudských dejín. Táto dravosť života nesprevádza človeka iba pri jeho narodení, ale ide ako červená niť celým jeho zdravým životom. Boh vložil do človeka „kód“ života, nie smrti. Preto sa človek smrti bráni, uteká pred ňou, odmieta ju, chápe ju ako niečo zlé, niečo, čo je človeku cudzie, čo musí zniesť ako bremeno. Keď je človek chorý, býva i skleslý. Ale len čo vyzdravie, už sa teší v plnej miere zo života. Preto sú Vianoce pre nás svedectvom povolania človeka k večnému životu a k šťastnému životu s Bohom.
Po tretie. Vianoce sú pre nás aj svedectvom nášho kresťanského poslania. Ježiš sa narodil ako „disident“. Už jeho narodenie a život ako malého dieťaťa bolo poznačené intrigami a už mu číhali na život. A ešte ani nič neurobil, ba ešte ani len nič nepovedal a už bol pre „isté kruhy“ nepriateľom. Už jeho samotná existencia bola chápaná ako ohrozenie určitých dôležitých záujmov! Tento dualizmus moci ducha a moci sily, ktorý zaviedol Kristus, možno vybadať celkom zreteľne v ľudských dejinách. Ak budete niekomu „zavadzať“ svojím kresťanstvom, nič si z toho nerobte, len si uvedomte, že idete „proti prúdu“ presne tak ako Ježiš.
Po štvrté. Vianoce sú pre nás aj svedectvom nebeskej radosti. Ako by sme mohli na Vianoce prehliadnuť spev anjelov a ich veľkú radosť nad tým, že sa Ježiš narodil? Nebeská radosť patrí jednoducho k Vianociam. Bez nej by to ani neboli Vianoce. Tu si nám treba pripomenúť Ježišove slová: „V nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie...“ Ale to už hovoríme o našom „preporodení“, o našom „novom zrodení“. Vo viere a láske k Bohu sa môžeme „narodiť“ pre nebo. Lebo Ježiš prišiel na tento svet, a preto sa narodil, aby „nezahynul nik, kto v neho uverí, ale aby mal život večný“. Nebeská radosť anjelov sa môže stať aj našou radosťou, ak uveríme a budeme sa usilovať žiť tak, aby sme túto radosť mohli dosiahnuť. Preto sú Vianoce pre nás aj nádejou našej nebeskej radosti.
Narodiť sa! Čo všetko môže znamenať to jednoduché narodiť sa! V tom slove sa skrýva toľko sily, toľko možností, toľko ľudských príbehov, toľko Božej lásky, toľko hlbokého posolstva Vianoc, toľko všeličoho iného, čo súvisí s ľudským životom.