Vianočná radosť z betlehemského svetla

Slovenský betlehem (Autor: archív redakcie)
Autor:Peter Lovas
Pridané: 2007-11-11 22:24:49
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Adventná doba má v sebe zvláštne čaro napätia a očakávania. Bohatstvo myšlienok a melódií nás vedú k jedinému cieľu. K Tomu, ktorý vstúpil do našich dejín mimoriadnym spôsobom. Stáročiami mnohých predpovedí sa završuje udalosť – Boh posiela svojho Syna na tento svet, aby ľudstvo netápalo v tme.
Narodenie Mesiáša sa odohralo v tichu, preto si zaslúži vážnosť a úctu! Už tento spôsob Jeho príchodu na svet upozorňuje na veľmi dôležité – podstatné: „veľké veci v našom živote sa majú rodiť v tichu, radosti a bez vnútorného zhonu.“
Mesiáš začal svoju „misiu“ – nie za hlaholu davov, ale v nenápadnom prijatí svojimi najbližšími. Plesanie a jasanie anjelov a pastierov prichádza neskôr, keď je už pripravená pôda pre slávenie a klaňanie.
Vianočná premena nášho vnútra a vonkajších prejavov nech odchádza z vnútorného stíšenia srdca, myšlienok a skutkov k Bohu. Len tak sa môže formovať moja kvalitná – žitá osobná kresťanská cesta!
Ježišovo narodenie sa stáva účinným znamením, že sám Otec sa ujíma našich dejín. Stvorenie, ktorého súčasťou sme všetci, nie je od tohto zlomového okamihu iba objektom Božej starostlivosti a ochrany, ale dotýka sa priamo Božieho majestátu.
Vianočná zvesť má ďaleko od nežného citového rozpoloženia, lebo má celkom iný význam.
Je najspoľahlivejším a pravým sprievodcom k pochopeniu, čo sa udialo v Betleheme a čo má prebiehať v nás. Spasiteľ prichádza preto opäť do našich sŕdc, aby ich pretváral a plne pripodobnil sebe, pričom nám neberie našu slobodu, ale cez Svoj neopakovateľný vstup do Betlehema utužil náš kresťanský život. Tak nie sme v tomto svete úplne bez pomoci, ale práve Mesiášom posilňovaní a prijatí.
Je Svetlom, v ktorom zreteľnejšie poznávame pravdu o Bohu a seba samých! On – Svetlo, ktorého prišlo na tento svet sa nás dotýka, oslňuje, aby každý spoznal pravú cestu svojich vlastných Vianoc. To verím, že je našou túžbou a snahou – narodiť sa pre nebo.
Náš súhlas a otvorenosť srdca nám v tomto vianočnom čase ponúka živú skutočnosť, aby sme sa v dnešnom konzumnom svete vedeli rozhodnúť správne a rozlíšiť pozlátka od skutočného pokladu viery.
Takýto vzácny vianočný darček nám prináša betlehemské dieťa – Ježiš, ktorého počiatok pozemského života opäť v tomto novom cirkevnom roku radostne slávme a betlehemským svetlom prežívajme.