Dôležitá informácia

Vstal zmŕtvych!

Ježis Kristus, Spasiteľ (Autor:  )
Autor:Cyril Hamrák
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Naša planéta je pospájaná mnohými komunikáciami, autostrádami a leteckými linkami. Nad atmosférou visia obrovské satelity, ktoré dokážu zamerať pohyb alebo požadovaný cieľ kdekoľvek na svete s presnosťou na stotiny centimetra. Dokážeme skracovať makrovzdialenosti, dobývať nekonečný vesmír, „civilizovať“ hĺbky oceánov, vyťažiť zenit z prírodných zdrojov. Vieme viesť vojenskú operáciu spoza monitora počítača a naše zbrane sú tak „dokonalé“, že ľudský faktor sa pri ich riadení stáva nežiaduci pre možné zlyhania a omylnosť. Naše deti vedia využívať najnovšie výdobytky techniky, akokeby sa už rodili s technickou „predprípravou“. Dnes už aj mozog človeka s priemernou inteligenciou je schopný absorbovať skrze médiá tok informácií, po ktorom mohli géniovia minulých storočí len snívať.

Hľa, človek!

Pozrime, aký je silný, ako sa vzmáha, ako si dokáže so všetkým poradiť, ako vzrastá jeho moc. Páči sa nám to! Sme na ľudský rod právom pyšní. Vedieť čoraz viac a podmaniť si všetko z kolobehu života je pre nás ako najsilnejšia droga, po ktorej túžime, a tak hľadáme ďalej a informácie zapĺňajú čoraz väčší priestor našich archívov, knižníc a komunikačných sietí. A čo život? Dávno vzrástla v ľudských mysliach túžba po vlastnení života. Mať tak moc život nielen odovzdávať, ale i narábať s ním ako uznáme za vhodné, mať moc ho nikdy neskončiť, úplne ho ovládnuť – to je asi to najväčšie možné želanie ľudského umu. Avšak pre v prach meniacu sa pozemskú existenciu aj najtragickejšie! Hľa, človek... Prach si a na prach sa obrátiš!
Pred viac ako dvetisíc rokmi preletela svetom tá najdôležitejšia informácia, ktorá sa nemôže zmeniť, ktorú nikto neobjavil, pretože nám bola daná a bez ktorej sa akékoľvek túžby a sny človeka menia v minulosť jednej historickej etapy dejín ľudstva. Je to informácia, na ktorej stavajú mnohé ďalšie a ktorá prišla preto, aby sa stala medzníkom v existencii každej osoby. Vstal zmŕtvych! Táto informácia zaznieva svetom aj v dnešných dňoch, ba stále bude zaznievať pokiaľ bude svet svetom. Bez ohľadu na to, či jej veríme a rozumieme, či ju prijmeme a akceptujeme vo svojich životných postojoch, bez ohľadu na periódy dejín pred ňou a po nej, bez ohľadu na akékoľvek snaženia ľudského potenciálu a nakoniec bez ohľadu na budúcnosť sveta, dáva táto pravdivá skutočnosť moc každému človeku v každej dobe. Tu niet vyvolených ani uprednostnených, každý má tú možnosť, možnosť naložiť s ňou, ako uzná za vhodné. Každý, kto jej uverí, dostane úplnú moc nad svojím životom do vlastných rúk. Každý rozhodne sám za seba tvárou v tvár Pravde.
Najdôležitejšia informácia, a predsa mnohými prepočutá, nezaujímavá, pre niektorých nepravdivá. Aj to je skutočnosť, ktorá musí byť prijatá vzhľadom na fakt, že sme slobodní ľudia. V týchto dňoch prežívame najvýznamnejšie kresťanské sviatky - sviatky „života“. Zastavme sa na chvíľu a prežime ich tak, aby sme pre seba načerpali tie pravdivé informácie, pri ktorých naozaj všetky ostatné musia s úctou ustúpiť do úzadia. Pohľadom na zmŕtvychvstalého Ježiša načerpajme chuť do života a do riešenia našich problémov. Táto „informácia“, na ktorej môžeme s istotou stavať, pretože pravda, ktorú nesie, nikdy nepominie a musí nás hriať v chlade sychravých a zamračených dní nášho života. Zažime naozajstnú, veľkonočnú radosť z vykúpenia.
A nakoniec si ešte zopakujme dôležitú informáciu: Aleluja, Kristus vstal zmŕtvych!