Pravda lásky

Christ de Saint Jean de la Croix (Autor:  )
Autor:Ján Budzák
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Určite nie je pre nás problémom pochopiť, že je rozdiel, ak nám niekto pomôže na nohy len preto, že sa to tak robí, alebo keď nám niekto podá ruku ako citlivý, dobrý priateľ.
Je niečo úplne iné, ak pomôžeme niekomu preto, že i on pomáha nám, alebo keď z každého pohybu ruky vyžaruje úprimná hlboká láska, v ktorej je človek zaangažovaný celým srdcom a celým duchom a ktorú nazývame raz priateľstvom, inokedy bratstvom alebo akýmkoľvek slovom, ktoré vyjadruje jednotu medzi človekom a človekom.
Láska, ktorá má šancu vyvrcholiť na konci vekov v úplnú jednotu medzi človekom i Bohom. S takouto láskou k nám prichádza Kristus. Muž, v ktorého vnútri je plnosť krásy, múdrosti, dobra, pravdy. Muž, ktorý dohliadne až na samý vrchol evolúcie, kde sa všetko zjednocuje v tajomstve čistej lásky. (Ef 1,19-20).
Toto je tajomstvo Kristovho srdca, tajomstvo jeho osobnosti, tajomstvo jeho vnútorného sveta. Z neho tryskajú prúdy živej vody, ako sám kedysi povedal. Toto tajomstvo Kristovho srdca musíme mať na mysli kedykoľvek, keď hovoríme o láske. I o tej našej, malej. Aby sme sa nevyčerpávali v malichernostiach, väčšinou sebeckých problémoch, aby sme sa nechceli zadebniť v temných hraniciach svojho času a priestoru. Aby sme nestratili z očí perspektívy, v ktorých nachádzajú plnosť naše najkrajšie pojmy lásky brata k bratovi, muža k žene, detí k rodičom, rodičov k deťom, človeka k človeku. Perspektívy, do ktorých sa zahľadel Kristus večer pred svojim umučením, keď videl dovŕšenie svojho posolstva v láske.
Lebo tam je aj naše dovŕšenie a naše naplnenie. Viem, že nikto z nás sa nepremení zo dňa na deň. Aj naďalej budeme zápasiť s našimi normálnymi biedami a morálnou špinou, v ktorej sa pohybujeme. Ale je dôležité, aby sme mali odvahu vidieť skutočnú pravdu Kristovho srdca. Aby sme nikdy neodstúpili od náročnej snahy byť ako On, pretvoriť svoje srdce podľa Jeho srdca.