Redaktori časopisu Pokoj a dobro

Šéfredaktor

Fotografia Meno Priezvisko Kontakt
Fotografia chýba Monika Hodnická monika.hodnicka@gmail.com

Redaktor

Fotografia Meno Priezvisko Kontakt
Fotografia chýba redakcia
Fotografia chýba Adriana Lazorová
Fotografia chýba Ondrej Švančara
Fotografia chýba Lýdia Bušovská

Fotograf

Fotografia Meno Priezvisko Kontakt
Fotografia chýba Peter Lazor
Fotografia chýba archív redakcie
Fotografia chýba Miroslav Čačík

Autor

Fotografia Meno Priezvisko Kontakt
Fotografia chýba Ján Duda duda@kapitula.sk
Fotografia chýba Cyril Hamrák
Fotografia chýba Mária Krotká-Košalová
Fotografia chýba Lucia Hudáková
Fotografia chýba Ján Pavol I.
Fotografia chýba Jozef Súkeník
Fotografia chýba KATH-NET/TK KBS
Fotografia chýba Peter Francen
Fotografia chýba Rastislav Lazor
Fotografia chýba Jozef Spišák
Fotografia chýba Vladimír Pavlík
Fotografia chýba Lucia Dutková
Fotografia chýba Martina Mrovčáková
Fotografia chýba Marta Kamenická
Fotografia chýba Anna-Mária
Fotografia chýba Lenka Holotňáková
Fotografia chýba Dagmar Repaská
Fotografia chýba Tatiana Koššová
Fotografia chýba Ján Budzák
Fotografia chýba Peter Kubica
Fotografia chýba Martina Skúpa
Fotografia chýba Jana Víznerová
Fotografia chýba Katarína
Fotografia chýba RNDr. Janka Máriássyová
Fotografia chýba MUDr. Jana Virčíková
Fotografia chýba Kristína Dobranská
Fotografia chýba Peter Zimmermann
Fotografia chýba Radomír Bodziony
Fotografia chýba Anna Holečková
Fotografia chýba Viktória Rendošová
Fotografia chýba Mária Cvengrošová
Fotografia chýba Jozef Krišanda
Fotografia chýba Peter Lovas
Fotografia chýba Tomáš Adamec
Fotografia chýba Katarína a Lenka Pavlíkové
Fotografia chýba Dušan Majerčák
Fotografia chýba Andrea Janotková
Fotografia chýba Rastislav Adamko
Fotografia chýba Iveta Dutková
Fotografia chýba Bernadeta Maliňáková
Fotografia chýba Martin Krauß
Fotografia chýba Mons. Michal Kľučár
Fotografia chýba Štefan Šterbák
Fotografia chýba Peter Galčík
Fotografia chýba Anton Ziolkovský
Fotografia chýba Miroslava Janíčková
Fotografia chýba ThDr. Alojz Frankovský, PhD
Fotografia chýba Mária Mrovčáková
Fotografia chýba Milan Rúfus
Fotografia chýba Stanislava Stančáková
Fotografia chýba Valentín Kokoruďa
Fotografia chýba Janka Kirnágová
Fotografia chýba Dominik Baco
Fotografia chýba Elena Gurčíková
Fotografia chýba Veronika Cvengrošová
Fotografia chýba Svetlana Kravecová
Fotografia chýba Lucia Domenová
Fotografia chýba Anastázia Sopková
Fotografia chýba Júlia a Katarína Kalafutove
Fotografia chýba Mgr. Milan Ferenčík
Fotografia chýba Beáta Ovčiariková
Fotografia chýba Lucia Hamráková
Fotografia chýba Peter Lazor
Fotografia chýba František Trstenský
Fotografia chýba Štefánia Kamenická
Fotografia chýba Katarína Bujňáková
Fotografia chýba sr. M. Anetta, SDR
Fotografia chýba Jozef Sukenik st.
Fotografia chýba Sr. Mária Filotea
Fotografia chýba Gbúrová, Račková, Kuchárová
Fotografia chýba Monika Hamráková
Fotografia chýba Anna Dudová
Fotografia chýba Mária Koňaková
Fotografia chýba Lýdia a Michal
Fotografia chýba Katarína Gálová
Fotografia chýba Terézia Straková
Fotografia chýba Cyril Hamráček
Fotografia chýba Marta Grečková
Fotografia chýba Jozef Reiner
Fotografia chýba MUDr. František Hamrák
Fotografia chýba Alena Kočišová
Fotografia chýba Oliver Siksa
Fotografia chýba Jozef Skupin
Fotografia chýba Mária Krajvanská
Fotografia chýba Róbert Neupauer
Fotografia chýba Magda Mrovčáková
Fotografia chýba Emília Klučárová
Fotografia chýba Viktor Pardel
Fotografia chýba Anka Fukerová

Redaktor

FotografiaMenoPriezviskoKontakt
Fotografia chýba redakcia

Zoznam článkov


Článok 1: Číslo časopisu 01/2016
Článok 2: aktuálne číslo časopisu 05/2015
Článok 3: Septembrové číslo Pokoj a dobro 04/2015
Článok 4: Nové číslo Pokoj a dobro 03/2015
Článok 5: Veľkonočné číslo Pokoj a dobro 02/2015
Článok 6: Marec 2015
Článok 7: December 2014
Článok 8: Október 2014
Článok 9: Osem blaho­sla­venstiev starého človeka
Článok 10: FARSKÝ INFORMÁTOR
Článok 11: Prvoprijímajúce deti
Článok 12: Mestu Rímu a celému svetu
Článok 13: Leto 2009 (4)
Článok 14: Leto 2009 (2)
Článok 15: Jasličková pobožnosť 2009
Článok 16: Farský informátor
Článok 17: Skutočný príbeh matky
Článok 18: Pílenie stromov pod kostolom 2
Článok 19: Pílenie stromov pod kostolom 1
Článok 20: Reštaurovanie okien kostola 2
Článok 21: Reštaurovanie okien kostola 1
Článok 22: Farský informátor
Článok 23: Skúmajme, čo od nás žiada Boh
Článok 24: Nové číslo časopisu v PDF verzii
Článok 25: Septembrové číslo časopisu v PDF verzii
Článok 26: Novembrové číslo časopisu v PDF verzii
Článok 27: Decembrové číslo časopisu v PDF verzii
Článok 28: Pôstne číslo časopisu v PDF verzii
Článok 29: Májové číslo časopisu v PDF verzii
Článok 30: Júlové číslo časopisu v PDF verzii
Článok 31: Septembrové číslo časopisu v PDF verzii
Článok 32: Decembrové číslo časopisu v PDF verzii
Článok 33: Februárové číslo časopisu v PDF verzii
Článok 34: Aprílové číslo časopisu v PDF verzii
Článok 35: Aktuálne číslo časopisu Pokoj a dobro
Článok 36: Aktuálne číslo časopisu Pokoj a dobro
Článok 37: Aktuálne číslo časopisu Pokoj a dobro
Článok 38: Prvé vydanie Pokoj a dobro 2013
Článok 39: Aktuálne číslo časopisu
Článok 40: Aktuálne číslo časopisu
Článok 41: Aktuálne číslo časopisu
Článok 42: Misie v markušovskej farnosti 2014
Článok 43: Veľká noc 2014
Článok 44: Aktuálne číslo časopisu Pokoj a dobro
Článok 45: Júl 2014
Článok 46: Betlehemy 2009
Článok 47: December 2009
Článok 48: Farský informátor December 2009
Článok 49: Leto 2009 (3)
Článok 50: Leto 2009 (1)
Článok 51: Farský informátor
Článok 52: Farský informátor
Článok 53: FARSKÝ INFORMÁTOR
Článok 54: Keď nebudem, kde budem?
Článok 55: Starnutie a staroba
Článok 56: Za múdru starobu
Článok 57: Cirkevná skúška dospelosti
Článok 58: Rozhovor s vdp. Stanislavom Misálom
Článok 59: Koncert spišskonovoveského spevokolu
Článok 60: Vyberáme z prác našich detí
Článok 61: Vyberáme z prác našich detí
Článok 62: Vyberáme z prác našich detí
Článok 63: Milí naši ctitelia posvätného ruženca!
Článok 64: „Čarný kríž“
Článok 65: Fedorkov kríž na Babinej
Článok 66: Kríž na „Štehinku“
Článok 67: Kubov kríž na Potoku
Článok 68: Vážená redakcia
Článok 69: Kresťanské rádio Lumen šíri pokoj a dobro
Článok 70: Spievame o nádeji všetkým
Článok 71: Vážená redakcia!
Článok 72: Stretnutie členov Jednoty dôchodcov Slovenska
Článok 73: Informátor 04/2007
Článok 74: Prvé sväté prijímanie 2007
Článok 75: Prvé sväté prijímanie 2007
Článok 76: Prvé sväté prijímanie 2007
Článok 77: ZASTAVENIA JUBILANTA
Článok 78: Pokoj a dobro ako kniha
Článok 79: Exluzívne zábery z Nemecka 1
Článok 80: Nižšie svätenia
Článok 81: Brána k Božiemu milosrdenstvu otvorená
Článok 82: Aký je osud darovaného bohostánku z Tepličky?
Článok 83: Tituly na knižnom trhu
Článok 84: Diakonská vysviacka
Článok 85: Proces blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka
Článok 86: Absolventská svätá omša
Článok 87: NOVÁ FARA VO VEĽKEJ LESNEJ
Článok 88: Konkláve
Článok 89: Kde bol pápež najčastejšie?
Článok 90: „Práca je aj mojou záľubou“
Článok 91: Informátor 6/2003
Článok 92: Informátor 1/2004
Článok 93: Báseň
Článok 94: FARNOSŤ BOHATÁ NA KŇAZSKÉ POVOLANIA
Článok 95: FARSKÝ INFORMÁTOR
Článok 96: Farský informátor
Článok 97: Informátor PaD 5/2004
Článok 98: Modlitba matky
Článok 99: ÚPLNÉ ODPUSTKY V ROKU EUCHARISTIE
Článok 100: Informátor
Článok 101: Jaroslav Max Kašparů - O radostiach ľudskej duše
Článok 102: Zo života farnosti
Článok 103: Diakonská vysviacka predo dvermi
Článok 104: Venované markušovskému kantorovi Jozefovi Kamenickému
Článok 105: Farský informátor - október 2005
Článok 106: farský informátor
Článok 107: Výber z reakcie čitateľa
Článok 108: Milá redakcia časopisu Pokoj a dobro!
Článok 109: Zvíťazila už po druhýkrát
Článok 110: Poďakovanie
Článok 111: Vážená Redakcia časopisu „Pokoj a dobro“
Článok 112: Melódia z Považskej Bystrice
Článok 113: Kostol sv. Michala
Článok 114: Pôst
Článok 115: Anima z Popradu
Článok 116: Čo napísali novokňazi o sebe
Článok 117: Kňazská vysviacka
Článok 118: Jubilejná omša
Článok 119: Prvé sväté prijímanie
Článok 120: Prvé sväté prijímanie