Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 27. január 2020 | 14 : 55 ]

Farský informátor

Autor článku: Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
Network 2003. Grafici hodnotia jednotlivé farské časopisy pod vedením skúseného Rasťa Turáka. , autor: 0

24. júna sa pán farár zúčastnil požehnania novej fary vo svojom rodisku vo Veľkej Lesnej. Požehnanie vykonal Mons. Štefan Sečka, pomocný biskup a generálny vikár. Na tejto slávnosti sa zúčastnil aj pán kaplán Janko Budzák, diakon Cyril Hamrák a bohoslovec Janko Rimbala. Od 1.7. spišský biskup ustanovil za farára vo Veľkej Lesnej markušovského rodáka vdp. Stanislava Baldovského.

30. júna sa konala v Zakamennom na Orave exhumácia telesných ostatkov Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za exhumáciu po odbornej medicínskej stránke zodpovedal prof. Novomeský z Ústavu súdneho lekárstva v Martine a po stránke cirkevnoprávnej Ján Duda. Na exhumácii sa zúčastnili aj obaja pomocní biskupi Mons. Andrej Imrich ako promótor spravodlivosti a Mons. Štefan Sečka ako delegát diecézneho biskupa. Po vyzdvihnutí z hrobu bola rakva s ostatkami prevezená do Ústavu súdneho lekárstva v Martine. 1. júla sa konalo otvorenie rakvy v Martine, pri ktorej bol prítomný postulátor Ján Duda a notár Jozef Skupin. V sobotu 5. júla v rámci púte na Mariánskej hore v Levoči pán farár mal kázeň pri sv. omši o 15,00 hodine.

V nedeľu 6. júla si v Markušovciach pripomenuli výročie posviacky farského kostola. Kostol zasvätil dňa 6. júla 1731 markušovský rodák biskup Alexander Máriássy, pomocný jágerský biskup a neskorší spišský prepošt. .

13. júla slávil životné jubileum vdp. Marián Pánik, dekan-farár v Starej Ľubovni a audítor Cirkevného súdu. Na jubilantovej slávnostnej sv. omši kázal Ján Duda. Prítomný bol aj Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup a generálny vikár.

V pondelok 17. júla sa konalo zasadanie Cirkevného súdu Spišskej diecézy. Tentoraz sa konalo na Orave vo farnosti Hruštín. Zasadanie viedol Ján Duda ako súdny vikár.

V prvej polovici júla vykonal dvojtýždňovú diakonskú prax vo farnosti Poprad dp. Cyril Hamrák.

V nedeľu 17. augusta sa konala odpustová slávnosť P. Márie nanebovzatej v Lieskovanoch. Slávnostnú sv. omšu celebroval a kázeň povedal PhDr. Ondrej Želonka, farár v Chrásti nad Hornádom. V samotný deň slávnosti (15.8.) sv. omšu celebroval domáci pán farár a kázeň povedal diakon dp. Cyril Hamrák.

V pondelok 25.8. navštívil pán farár Ústav súdneho lekárstva v Martine v súvislosti s exhumáciou ostatkov biskupa Jána Vojtaššáka.

V stredu 17.8. sa v spišskej Kapitule konala Pedagogická porada vyučujúcich na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, kde bol aj vdp. Ján Duda. Popoludní o 16,00 hodine prednášal v Ružomberku na stretnutí katolíckych slovenských žurnalistov.

V utorok 2.9. sa konalo slávnostné otvorenie školského roku. Otvorenia na ZŠ v Markušovciach sa zúčastnil aj domáci pán farár. Sv. omšu a Veni Sanctae celebroval o 09,30 hod. pán farár vo farskom kostole.

Odpustová slávnosť Narodenia P. Márie v Tepličke sa konala v nedeľu 7.septembra. Slávnostnú sv. omšu celebroval a kázeň povedal vdp. Roland Ferenc, správca farnosti v Odoríne.

V júli a auguste majstri Ľudovít Rimbala a Štefan Kapusta omietli externé múry farského kostola i hradby pri kostole v Markušovciach a vydláždili chodníky. Pán Ladislav Šteiner obielil celý kostol i hradby. Svojpomocne sa vykonali zemné práce a úprava kostolného nádvoria. Práce, okrem pána farára, organizovali pán Štefan Šterbák a pán Ján Jánošík.

Začiatkom septembra „putoval“ puknutý zvon z veže markušovského farského kostola do dielne pani Márie Dytrychovej do Brodku u Přerova, aby sa vrátil opravený. Zvon váži asi 320 kg.

Bývalý markušovský kaplán Ľuboš Šípoš, rodák z Ružomberka a správca farnosti vo Sv. Kríži na Liptove, bol k 1.7. tohto roku preložený za správcu farnosti Sihelné na Orave.

Bývalý markušovský kaplán Ing. Mgr. Jaroslav Chovanec, rodák z Ružomberka a kaplán vo farnosti vysoké Tatry, bol k 1.7. ustanovený za správcu farnosti Holumnica v dekanáte Stará Ľubovňa.

Vo filiálnom kostole v Tepličke sa budujú nové schody na kostolnú vežu. Doterajšie schody už doslúžili a bolo ich potrebné vymeniť.

V kostole v Tepličke sa vykonala revízia elektrického vedenia i bleskozvodu. Takéto revízne kontroly sa musia pravidelne vykonávať.

HR farnosti Markušovce na svojom zasadaní dňa 15.8. odsúhlasila opravu zvona.

HR filiálky Lieskovany rozhodla o plynofikácii filiálneho kostola v Lieskovanoch.