Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 24. február 2021 | 19 : 14 ]

Číslo časopisu 01/2016

Autor článku: redakcia
Pridané: 2017-04-20 18:18:56
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
PAD, ročník 2016, číslo 1, Marec 2016 , autor: 68

Nové číslo časopisu Pokoja a dobro 01/2016 (verzia PDF).