Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 19. apríl 2021 | 02 : 12 ]

Farský informátor

Autor článku: redakcia
Pridané: 2014-10-13 10:18:54
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
 , autor: 19

Vianočné požehnanie domov a rodín
V dňoch 26.12.2009, 27.12.2009 a 2.1. 2010 sa v Lieskovanoch, Pod Tepličkou a v Markušovciach uskutočnilo požehnanie domov a rodín v nich bývajúcich. Duchovní otcovia farnosti všetkým ďakujú za milé prijatie a vo svojich modlitbách všetkým farníkom aj naďalej vyprosujú Božie požehnanie a pomoc.

Dobrá novina
Vo vianočnom čase sa do celoslovenskej aktivity hnutia eRko pod názvom Dobrá novina rozhodli  zapojiť eRkári v Markušovciach a taktiež deti so svojimi vedúcimi na Tepličke a  Pod Tepličkou. Takouto formou chceli zaniesť zvesť o narodení Spasiteľa do domácností, a tak pomôcť chudobným štátom v Afrike. Chceme poďakovať tým, ktorí ste ich prijali do svojich domovov a finančným príspevkom ste pomohli zmierniť hlad a biedu v Afrike. Vďaka patrí predovšetkým tým, ktorí zorganizovali Dobrú novinu v našej farnosti a všetkým, ktorí sa do nej aktívne zapojili.

Šport
Guľovačka vo Vysokých Tatrách, eRko sánkovačka a športové hry v telocvični. Deň pred Silvestrom 30.12. 2009 sa mládež vybrala za snehom do Vysokých Tatier a snehovú nádielku využili na poriadnu guľovačku. 23.1.2010 už nebolo potrebné ísť do Tatier, ale stačil kopec Veselica, kde sa malí i veľkí eRkári sánkovali. Počas zimných prázdnin sa mládež niekoľkokrát  spoločne vybrala  do telocvične.

Reštaurovanie vitráži
Dňa 21.12. 2009 schválil Krajský pamiatkový úrad Košice dočasné premiestnenie historických vitráží do reštaurátorského ateliéru PATIAS- Združenie pre reštaurovanie a obnovu vitráží, Jazvečia 87, Košice. Pod dohľadom autorského kolektívu vedeným prof. akad. soch. Jozefom Porubovičom, autorizovaným reštaurátorom a Ing. Pavlom Marjakom, zodpovedným za realizáciu technických prác,  budú vitráže reštaurované v období 9.1.2010 do 20.6.2010. Dňa 31.12.2009 bol schválený návrh na reštaurovanie a 8.1.2010 boli vitráže odvezené do Košíc.

Spievané koledy
10. januára 2010 sa vo farskom kostole v Markušovciach spievalo nielen na nedeľných omšiach, ale aj popoludní. Prišli sme zaspievať a zahrať nášmu Bohu koledy  a spolu s Ním sme otvárali Písmo odzrkadľujúce sa v piesňach JKS. Boh je naším svetlom (JKS 45, 42), ktoré sa zjavuje obyčajným ľuďom  - pastierom (JKS 68, 76, 95). Napokon sám Ježiš sa stal Dobrým pastierom (JKS 50), aby mohol byť naplnením proroctiev (JKS 44, 66, ..). Neobišli sme ani Pannu Máriu a svätého Jozefa, ktorí sú našimi príkladmi, ale aj nadšenými pomocníkmi v plnení a prežívaní radosti z bytia ženy a muža (JKS 40, 97, 48, ). Nakoniec sme prostredníctvom pána farára dostali požehnanie do našich dní od samotného Ježiša v Eucharistii. Nesme si teda Dobrú novinu (JKS 49) stále v srdci a premieňajme ju na skutky. S vďakou a radosťou vaši markušovskí kantori.

Kto dá prístrešie Svätej rodine v Tepličke
V adventnom období sa v Tepličke po mnohých rokoch aj napriek počiatočným ťažkostiam obnovila pobožnosť Predvianočného deviatnika „Kto dá prístrešie Svätej rodine“. Od 15. decembra až do 23. decembra sme sa stretávali v domoch, ktoré prijali Obraz Svätej rodiny a potom v poslednom dome každú sobotu po svätej omši až do Hromníc. Modlitbami sme sa duchovne pripravovali na narodenie Pána Ježiša a vyprosovali si milosť pokoja a lásky pre všetkých. Obnovenie Deviatnika nesporne prispelo k hlbšiemu prežívaniu adventného obdobia ale aj k úprimnému zblíženiu ľudí. Veríme, že prijatie Svätej rodiny sa v ďalších rokoch stane samozrejmosťou.

Stretnutie členov ruženca
Dňa 24. januára 2010 sa v Tepličke uskutočnilo stretnutie členov Ružencového spoločenstva. Dekrétom, ale aj z vlastnej žiadosti ukončila svoju funkciu hlavnej Matky Ružencového spoločenstva pani Mária Dutková a rovnako aj pokladníčka pani Terézia Dutková. Obidve vykonávali túto službu viac ako 10 rokov a vykonávali ju s veľkou láskou a obetavosťou. Obidvom patrí úprimné poďakovania a Pán Boh zaplať.
Úlohu hlavnej matky prijala so súhlasom všetkých členov pani Mária Blašková, pokladníčkou sa stala pani Darina Koňaková a členkou Marta Lačná. Prajeme im Božie požehnanie a veľa duchovného naplnenia pre zveľaďovanie kresťanského života v našej dedine.blazer nike louis vuitton soldes air max tn pas cher Sac Louis Vuitton Pas Cher longchamp soldes nike tn pas cher