Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 20. september 2020 | 08 : 56 ]

Oltáriky v Tepličke

informátor

Autor článku: Mária Koňaková
Pridané: 2008-07-06 22:48:36
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
 , autor: 68

Slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi je sprevádzaná tradíciou stavania oltárikov. Veriaci eucharistickou procesiou po dedine k jednotlivým oltárikom prejavujú osobitný spôsob jej uctenia a zároveň prežívajú tajomstvo Ježišovho tela a krvi, na ktoré sa pri každej svätej omši premieňa chlieb a víno.
Ružencové spoločenstvo v Tepličke sa na túto slávnosť pripravilo s patričnou úctou a obetavosťou. Slávnosť Oltárikov je krásna slávnosť nielen krásou vonkajšou, ale aj významom pre našu vieru, pre našu vnútornú krásu a vyrovnanosť, pre náš život.