Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 18. september 2020 | 23 : 02 ]

Titulová doba

Téma vzdelávanie očami študentov

Autor článku: Marta Grečková
Pridané: 2008-07-06 22:37:50
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Myslím si, že vzdelanie a vzdelávanie patrí neoddeliteľne k človeku a jeho podstate. No dnešná titulová doba núti ľudí „zohnať si“ akýkoľvek titul, aby sa potom mohli zamestnať v nejakej niekedy úplne odlišnej práci alebo aby zamestnanie nestratili. Tituly preto strácajú na svojej vážnosti.