Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 5. august 2020 | 22 : 03 ]

Aký je osud darovaného bohostánku z Tepličky?

Autor článku: redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
Kaplnka , autor: 0

Darovaním bohostánku z Tepličky Spišskému semináru sa uskutočnilo naozaj pekné dielo. Je súčasťou obnovenej kaplnky, ktorá slúži hlavne dp. diakonom, ktorí v nej mávajú ranné a večerné modlitby. Ďalej slúži profesorom teologického inštitútu, ktorí v nej slúžia sv. omše. Bolo to pekné gesto zo strany vás, veriacich z Tepličky. Ako máte možnosť vidieť z fotografie, bohostánok bol obnovený a dobre zakomponovaný do architektúry malej kaplnky. Jeho darovaním ste sa postarali o jeho dôstojné využitie. Nech vás hreje pri srdci pocit, že sa pri ňom modlia budúci kňazi spišskej a rožňavskej diecézy, a tým máte aj vy svoj malý podiel na rozvíjaní duchovných povolaní.