Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 24. január 2020 | 21 : 08 ]

Fedorkov kríž na Babinej

Kríže, svedkovia viery

Autor článku: redakcia
Pridané: 2007-10-31 13:01:07
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
Fedorkov kríž na Babinej , autor: 19

Fedorkov kríž na Babinej