Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 25. október 2020 | 11 : 29 ]

Vážená redakcia

Autor článku: redakcia
Pridané: 2007-10-31 12:58:09
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Ďakujem vám za vašu prácu pri zrode každého čísla časopisu. V jednom z nich ste vyzvali nás, vašich čitateľov, aby sme vám napísali nejaké návrhy. Tak som si myslela, či by nebolo dobré, aby v časopise bola aj rubrika venovaná napríklad sviatosti krstu. Uviedlo by sa meno dieťaťa a dátum, kedy ho prijalo. Alebo podobne o sviatosti manželstva. Kto ju prijal a k tomu nejaký pekný verš a blahoželanie. A mohlo by to byť spestrené peknou grafickou úpravou. Ďakujem.
-ts-

Odpoveď redakcie

Ďakujeme za povzbudivé slová i nápady.
-red-