Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 28. január 2020 | 11 : 15 ]

Farský informátor

Autor článku: Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!


* V nedeľu 29. septembra sa konala v odpustová slávnosť v Markušovciach. Slávnostnú sv. omšu slúžil a homíliu povedal spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. V závere vyzdvihol význam farského časopisu pre dobro cirkevnej farskej komunity. Spolu s otcom biskupom koncelebrovali miestni kňazi, pán farár Duda a pán kaplán Budzák.


* V pondelok 23. septembra firma Aman pripevnila aj poslednú tretiu bránu do nádvoria markušovského kostola, tentoraz zo severnej strany. Markušovský kostol má teda všetky tri vstupné brány do kostolného nádvoria nové.


* V sobotu 5. októbra sa konala v Markušovciach duchovná obnova pre Ružencové spoločenstvo, ktoré má 225 členov a členiek. Tohto roku bola obnova zameraná na individuálnu i spoločnú modlitbu pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Počas dňa sa pri poklone vystriedali všetky ružencové skupiny. Večernú pobožnosť spojenú so sv. omšou viedol pán farár Duda.