Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 28. november 2020 | 21 : 01 ]

Spievame o nádeji všetkým

Autor článku: redakcia
Pridané: 2007-09-19 10:28:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
Paprsky , autor: 19

Spievame o nádeji všetkým, ktorí majú srdcia otvorené, tiež i vám. Takto nám ukončili teplý júlový deň členovia skupiny Paprsky, ktorí svojím spevom, slovom i inštrumentálnou
hrou presiahli naše očakávania a zanechali v nás príjemný pocit, ktorý pri slove “paprsky” cítime ešte dnes. Ich teplé lúče
sa dotkli našich sŕdc, duší a prenikli celý náš markušovský chrám. Ba hriali ešte silnejšie, pretože nás spolu s nimi navštívil náš bývalý kaplán, vdp. Anton Kasan, ktorý si u nás po dlhšom čase opäť odslúžil svätú omšu.