Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 22. október 2020 | 19 : 05 ]

Vážená redakcia!

Autor článku: redakcia
Pridané: 2007-09-19 10:26:53
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
Kaplnka Lieskovany , autor: 68


Napriek tomu, že nie som trvalý obyvateľ Lieskovian, dostáva sa mi do rúk váš časopis. Čítam ho od slova do slova. Veľmi oceňujem jeho redaktorskú i grafickú úpravu. Nachádzam v každom čísle veľmi zaujímavé príspevky zo života vo farnosti. Zvlášť ma zaujímajú príspevky z histórie cirkvi i života. Už dlhší čas myslím na historické údaje z obce Lieskovany. A tak mám otázku. V publikácii Súpis pamiatok na Slovensku pod heslom Lieskovany okrem iných údajov je uvedené, že sa tu nachádza gotická kaplnka. Uvažujem, či nejde o gotickú kaplnku pri ceste zo Spišskej Novej Vsi do Markušoviec na autobusovej zástavke. Bol by som rád, keby sa v časopise objavilo vysvetlenie k tomuto údaju v spomínanej publikácii.

Ing. Michal Kozák
Vážený pán Kozák, tešíme sa z toho, že čítate náš časo­pis a zaujímate sa o históriu svojho okolia.
Pokiaľ ide o historické pamiatky v obci Lieskovany, budeme sa nimi v najbližšom období na našich stránkach zaoberať. Dúfame, že tu nájdete aj odpovede na svoje otázky.
-red-