Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 19. apríl 2021 | 01 : 56 ]

Informátor 04/2007

Autor článku: redakcia
Pridané: 2007-09-19 10:06:43
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pracovné podujatia
• V minulom čísle sme písali o blesku, ktorý udrel do veže markušovského kostola. Preto istý čas nefungovali dva zvony (Urban a Michal), funkčným ostal iba zvon Ján Vojtaššák. Zvony boli opravené 4. augusta tohto roku a opäť ich zvuk môžeme počuť v plnej kráse.
• Na markušovskej kostolnej veži nefungujú ani hodiny. Spôsob fungovania hodín zabezpečoval hodinový stroj a bolo potrebné dosť často vyťahovať hore závažie, ktoré ťahalo hodinový stroj a teda i samotné hodiny. Údržbu stroja a vyťahovanie závažia mal na starosti pán Jozef Kamenický, pokiaľ žil. Po ňom túto úlohu prevzal pán František Kalafut. V súčasnosti sa pristúpilo na elektrické naťahovanie i odbíjanie hodín, ktoré budú čas snímať z družice a teda pôjdu a budú odbíjať s maximálnou presnosťou.
• V júli navštívil Markušovce majster Havrila, aby preskúmal možnosti reparácie alebo montáže nových vitráži vo farskom kostole.
• Blesk vyradil z prevádzky aj zosilňovač ozvučenia vo filiálnom kostole v Tepličke, ktorý bolo potrebné opraviť. V súčasnosti už opäť funguje.

Duchovné podujatia
• Ružencové spoločenstvo v Markušovciach zorganizovalo púť na Mariánsku horu v Levoči. Púť sa uskutočnila pred hlavným levočským odpustom.
• 2. júla zorganizovalo Ružencové spoločenstvo v Tepličke taktiež púť na Mariánsku horu v Levoči.
• 16. júla navštívil našu farnosť bývalý markušovský kaplán Anton Kasan, ktorý tu slúžil svätú omšu. Po svätej omši mal v kostole vystúpenie mládežnícky zbor Paprsky z Moravy. Vystúpenie v Markušovciach mali v rámci svojho turné po farnostiach Slovenska.
• Odpustovú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Lieskovanoch celebroval v nedeľu 12.8. o 10,30 vdp. Matúš Perignáth, správca farnosti Rudňany. V samotný deň slávnosti (15.8.) svätú omšu celebroval miestny farár.

Iné podujatia
• V auguste sa v Chrasti nad Hornádom konal oblastný miništrantský futbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnili aj miništranti z našej farnosti. Minulý rok bola usporiadateľom turnaja naša farnosť a turnaj sa uskutočnil v Markušovciach.
• V auguste mali miništranti našej farnosti viacdňový výlet s pánom kaplánom na chate v Markušovskej doline so športovým i duchovným programom.
• Podobný viacdňový výlet pán kaplán zrealizoval aj pre ostatnú mládež, ktorá o to prejavila záujem.
• Bohoslovec Jožko Sukeník sa v auguste zúčastnil na mesačnom jazykovom kurze nemčiny vo Viedni v Rakúsku.