Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 20. september 2020 | 08 : 36 ]

Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

Autor článku: Ján Duda
Pridané: 2007-07-11 15:49:57
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

16. mája sa uskutočnila odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého, ktorému je zasvätená kaplnka na brehu Hornádu v Čepanovciach. Vo farskom kostole sv. omšu slúžil pán farár Ján Duda.