Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 9. august 2020 | 19 : 30 ]

Tri kľúčové momenty Cirkvi v roku 2006? Posúďte sami.

Pozerá pápež častejšie na Áziu?

Autor článku: Ján Duda
Pridané: 2006-12-19 10:13:56
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
Kardinál Ivan Dias z Indie, prefekt kongregácie pre evanjelizáciu národov - volajú ho tiež červeným pápežom , autor: 68

Ázia je pre cirkev kontinentom nádeje. Áno, je tu veľa nepokojov a vojen, ale cirkev na ňu pozerá s nádejou. Prečo? V posledných desaťročiach prudko stúpa počet katolíkov práve v Ázii. Napríklad v Číne, Kórei, Indii a inde, kde sa donedávna cirkev nevedela presadiť. Teraz je tam denne mnoho ľudí pokrstených a stávajú sa katolíkmi, že je to až neuveriteľné. A to tam, kde ešte cirkev prenasledujú alebo kde sú i nepokoje. Pápež na to reagoval veľmi energicky: dňa 6. mája 2006 povolal za „ministra“ Vatikánu pre misijnú činnosť Inda z Bombay kardinála s menom Ivan Dias, ktorý ovláda 18 svetových jazykov. Znie to až neuveriteľne. Zdá sa, že cirkev častejšie ako inokedy pozerá práve na Áziu.