Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 29. október 2020 | 05 : 53 ]

Nová maturita - opäť iba formalita?!

Autor článku: Veronika Cvengrošová
Pridané: 2006-08-16 18:22:29
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
--- , autor: 68

Mnohí z nás si určite všimli, že na Slovensku sa v poslednom čase akoby roztrhlo vrece s reformami školstva a mnohé z nich spôsobili nemalý rozruch. Asi najvýraznejším rezom do starého a všedného systému bolo zavedenie nového spôsobu maturitných skúšok.
Pre nezainteresovaných pripomeniem, že slávna nová maturita pozostávala z dvoch častí a síce z písomnej, ktorá sa konala začiatkom apríla a ústnej koncom mája. Úprimne povedané, študenti a dokonca aj profesori zaujali voči novým maturitám kritické stanovisko a hneď aj vysvetlím prečo.
Zastávam názor, že úmysel písomnej časti maturít bol skutočne dobrý... len ten cieľ im nejako ušiel. Na základe úspešnosti „písomiek“ by totiž niekedy v budúcnosti mali byť študenti prijatí na nimi vybratú školu bez akýchkoľvek prijímacích konaní. A tu vidieť obrovskú priepasť, ktorá prebýva v komunikácii stredných a vysokých škôl. Univerzitám sa tento nápad obzvlášť nepozdáva, keďže prijímacie skúšky sú pre ne azda tým najväčším biznisom a nehodlajú oň prísť.
Testy externej časti maturít boli zostavené len pre matematiku a jazyky, ale rok čo rok by sa k týmto predmetom mali pripojiť ďalšie a ďalšie. A načo písomky vôbec boli? Maturanti museli dosiahnuť minimálny, vopred stanovený percentuálny počet bodov, ktorý sa priemerne pohyboval v okolí 30- tich percent. Ak študent nesplnil požadované kritériá, musel sa v danom predmete snažiť o čosi viac a v máji odpovedať maximálne na trojku. Ak to nesplnil, maturitu si zopakuje v septembri.
Spomínané písomky dali každému z maturujúcich riadne zabrať, a to najmä po psychickej stránke. Ale bolo to nič v porovnaní s maturitným týždňom...
Na najvyšších miestach si asi pomysleli, že toho máme akosi primálo, takže prečo neprihodiť ešte jeden predmet navyše? Bonusom všetkého bolo, že sa nematurovalo iba jeden deň ako bolo zvykom doteraz. Nie. Maturita sa rozdelila pekne krásne do jedného celého, nekonečne dlhého týždňa.
Študenti to niesli rôzne. Niektorí po nociach nespali a pokúšali sa dobehnúť to, čo sa už dávno strácalo v diaľke, iní celú noc pozerali na stenu, objavovali jej tajné zákutia a rátali ovečky a ostatní v noci omdlievali, mávali žalúdočné problémy a sľubovali všetkým naokolo, že ak toto prežijú, tak...
Nová maturita nebola ani zďaleka taká objektívna a spravodlivá, ako bolo sľubované. Zrazu cudzí ľudia, ktorí nás vôbec nepoznali a nemali naše doterajšie študijné výsledky ani len k nahliadnutiu, chcú na základe zodpovedaných dvoch otázok vyvodiť záver a príslušne nás ohodnotiť... Ale veď to je nemožné!
Prežívali sme krušné chvíle a všetci sme radi že to máme už za sebou. Keď som vyšla z miestnosti, v ktorej ma skúšali posledný predmet, zrazu bolo moje srdce, myseľ a aj žalúdok ľahšie o ťažký balvan, ktorý ich trápil hodnú chvíľu... Ale pýtam sa, načo to všetko bolo? Prekonali sme svoju prvú významnú skúšku, že vraj sme prešli skúškou dospelosti a už teraz vieme, že život je jedna veľká skúška, ktorú by sa mal každý pokúsiť zložiť čo najlepšie.