Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 29. október 2020 | 05 : 28 ]

Kantor Jozef Kamenický

Autor článku: Marta Kamenická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

S úctou, láskou, spomienkou a modlitbou sme si 3. apríla 2006 pripomenuli výročie smrti nášho manžela, ocka, dedka, bývalého kantora Jozefa Kamenického.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí naňho nezabúdate. Kvety, sviece a vence na jeho hrobe dokazujú, že sa pristavíte na krátku a tichú spomienku.
Ďakujem aj Vám, pán farár Duda, že ste kňazom zbožným a dobrého príkladu. Tlmočím Jozefove slová: „Takého kňaza mám rád, ktorý robí to, čo káže.“ Ktorý pracuje, ale sa aj modlí. Stará sa o farnosť po duchovnej stránke, ale zároveň zveľaďuje dedičstvo našich otcov. A práve ten kňaz sa v skoré ráno skláňa nach chorým, modlí sa a vysluhuje mu sviatosť pomazania chorých. A vie, že nemôže urobiť viac.
Pán života a smrti ho prijal k sebe do večnosti v nedeľu Božieho milosrdenstva.
Moje poďakovanie patrí aj mladým organistom, ktorí sa po smrti manžela vyznali z lásky k „ujovi kantorovi“. Mala a chcela som to urobiť skôr, ale nebolo toľko síl, koľko bolo bolesti. A preto to robím teraz. Ďakujem! Vedzte, mal Vás rád ako vlastné vnúčatá. Boli ste jeho povzbudením a neraz hovoril: „Pane, chcem Ti slúžiť, ale už nevládzem. Tak Ti ostanem aspoň verný, veď náhradu už mám.“ Tešil sa z Vás.
V tichu a modlitbách si naňho spomíname. Nech mu je Pán milostivý!