Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 24. september 2020 | 12 : 49 ]

Milí čitatelia!

Autor článku: Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Mám rada ľudí, ktorí vedia dodržať slovo.
V ostatných rokoch to vnímam skôr ako zriedkavosť a takmer vzácnu výnimku. Akosi to prestáva fungovať. Je čoraz viac skúseností, že sa na druhých jednoducho nemôžeme spoľahnúť. A preto sme si zvykli, mať všetko potvrdené na papieri a najlepšie ešte aj potvrdené notárom. Bojíme sa byť oklamaní, podvedení. Máme strach, že niekto s našou dôverou „vybabre“.
Zdá sa mi, že kedysi to bolo troška iné. Tradovalo sa, že slovo robí chlapa. Ak niekto dal sľub, a následne ho nedodržal, bol vystavený hanbe, ktoráj poškodila jeho česť a dobrú povesť. V súčasnosti sa z nedodržania slova stáva dokonca aj dobrý biznis. Nasľubovať a nesplniť, prípadne ľudí poriadne oklamať. Možno aj preto vládne častokrát medzi nami atmosféra vzájomného podozrievania sa. Prestali sme si dôverovať, lebo je nám to buď zaťažko alebo často aj ľahostajné dodržať sľúbené.
Dodržať slovo predpokladá byť zodpovedným a poctivým voči iným ale aj voči sebe. Vážiť si toho druhého ale aj seba.
Aj preto mám rada veľkonočné sviatky. Pretože Kristus svoj sľub dodržal.