Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 20. október 2020 | 02 : 35 ]

Kostol sv. Michala

Autor článku: redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
Kostol sv. Michala, Marku�ovce , autor: 0

Tuhé mrazy tohtoročnej zimy zaodeli stromy do bielej nádhery .