Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 15. august 2020 | 07 : 27 ]

Nižšie svätenia

Autor článku: redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
C. Hamrák prijíma do rúk misku s hostiamiako znak služby akolytátu , autor: 0

V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule počas sv. omše 20. novembra 2002 udelil spišský pomocný biskup Mons. Štefan Sečka ministériá lektorátu a akolytátu bohoslovcom 4. a 5. ročníka. Po homílii deväť bohoslovcov prijalo službu lektorátu a šestnásť seminaristov službu akolytátu. Medzi tými, čo prijali službu akolytátu, bol aj markušovský bohoslovec Cyril Hamrák.
Akolyta pomáha diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch a zároveň je mimoriadny vysluhovateľ svätého prijímania. Uchádzači o diakonát a kňazstvo musia najprv prijať spomínané nižšie svätenia.