Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 18. september 2020 | 21 : 11 ]

Vianoce z konca tisícročia

Autor článku: Milan Rúfus
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Milanovi Laluhovi

Nevľúdne je, chlapče.
Surovo je vonku.
Ďaleko a dávno
k vianočnému zvonku.

Chvála chválu chváli.
Slová slávia slová.
Ako mýša piští
duša človekova.

Ešte že je sneh.
A ešte že sú deti.
Ešte že im v očiach
božia sviečka svieti.