Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 23. január 2020 | 20 : 45 ]

Adventný čas

Autor článku: Rastislav Lazor
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Advent
je požehnaný čas,
keď rokov rokúce
Mesiáša čakanie,
dokoná na
Hlas volajúceho na púšti
chodníkov rovnanie
a ľudu blúdiacemu vo tmách
uzrúc plnosť Svetla
dovolí „Marana tha“ /„Pane , príď „/ –zvolanie,
keď tvoj služobník
už pripravený je.