Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 28. október 2020 | 20 : 49 ]

Zápisky študenta

Autor článku: Anton Ziolkovský
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pred pár týždňami som pricestoval do Ríma, aby som študoval fundamentálnu teológiu na Gregoriáne. Rím ponúka mnoho kultúrnych pamiatok a duchovných zážitkov. To všetko určite príde. Ja som však bol najviac zvedavý na univerzitu. Pri jej základoch v 16. stor. stál sv. Ignác z Loyoly. Za jej ochrancu a zakladateľa sa však považuje pápež Gregor XIII., ktorého meno nesie. Školu spravujú jezuiti, ale veľkým kancelárom je prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu kardinál Zenon Grocholewski. Univerzita sa nachádza na malom námestí Piazza della Pilotta v centre mesta v susedstve Pápežského biblického inštitútu. Študovať na Gregoriáne znamená stretnúť sa s ľuďmi rôznych kultúr. Prednášky sú väčšinou v taliančine. Konajú sa vo veľkých sálach, kde prichádzajú desiatky, na tie lepšie aj stovky študentov. Plná sála je pre vyučujúceho asi najväčšia odmena. Niektorí si tento „kurz“ zapíšu do programu, iní sú zvedaví na prvé hodiny a ďalší si chcú iba doplniť vedomosti z nejakého odboru. Povedzme - na hodinách trinitárnej teológie (náuky o Trojici) sedia vedľa seba dogmatici, „fundamentalisti“ (tí, čo študujú fundamentálku J), moralisti, historici. Ale nájdete sem-tam aj filozofov či právnikov. Profesora počúvajú rovnako Slováci, Američania, Brazílčania, Kórejčania, Taliani, Afričania… Jednoducho ľudia rôznych rás a kontinentov. Hoci študujem v Ríme, medzi mojimi profesormi je iba jeden Talian. Na hodiny chodia presne, často sú v sále pred zvonením. Doma väčšinou žiaci čakali učiteľa, tu je to naopak. Profesor čaká, kým študenti prídu a sadnú si. Niekedy ani pätnásťminútová prestávka nestačí, aby si černoch s belochom povedali všetko. Zvlášť, ak sa stretli po dlhšom čase. Vo vstupnej hale univerzity stojí nádherná socha Krista Spasiteľa. Tento vysoký monument naznačuje, že všetko sa tu má diať pod jeho vedením. S Ježišom uprostred môžu ľudia dozrievať: intelektuálne i duchovne. A o to tu ide.