Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 25. máj 2020 | 11 : 14 ]

Milí čitatelia!

EDITORIÁL

Autor článku: Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
Monika Hodnická , autor: 0

Najčastejšie sa obdobie adventu definuje ako obdobie očakávania. Keď som si v Krátkom slovníku slovenského jazyka nalistovala pojem očakávať, tak jedným z vysvetlení tohto slova bolo „byť prichystaný“. Oslovilo ma to.
Byť prichystaný počas adventu pre mňa znamená pokorne vysloviť pred Bohom: „Tu som, Pane. Som pripravený prijať Ťa do svojho srdca, do svojho života. Nanovo.“ Každý advent sa to uskutoční „nanovo“, pretože s prichádzajúcimi rokmi pribúdajú nové skúsenosti, nové poznanie.
Tohtoročný môj advent do určitej miery ovplyvnili aj udalosti z posledného obdobia. Jednou z nich bolo opätovné stretnutie mladých katolíckych žurnalistov v Ružomberku, kde sme mali možnosť, okrem iných výborných podujatí, zažiť aj príjemnú diskusiu so známym novinárom Štefanom Hríbom a spoznať jeho životný štýl – hľadanie pravdy aj za cenu ísť proti prúdu. (exkluzívne interview, str. ...) Druhou udalosťou bolo podujatie vo Francúzsku, ktorého cieľom bolo zaoberať sa základnými sociálnymi otázkami v zjednotenej Európe. (reportáž, str. ...)
Tieto dva aspekty na mňa zapôsobili: hľadať pravdu napriek tlaku spoločnosti a správať sa sociálne napriek tlaku spoločnosti. Aj za cenu, že bude človek považovaný sa nemoderného.
Hľadanie Pravdy sa u kresťana nezaobíde bez Eucharistie. Bol to naozaj skvelý nápad Svätého Otca vyhlásiť nasledujúce obdobie za Rok Eucharistie. Aj o tomto sa dočítate na stránkach nášho časopisu. (náučné články, str....)
Sociálnemu cíteniu a správaniu sa nám treba začať učiť. Nanovo. Tým, že sme nastúpili cestu demokracie, automaticky sa spoločnosť začala deliť na bohatých, menej materiálne zabezpečených a sociálne slabých. Je to fakt, pred ktorým si nemôžeme zakrývať oči, ani ho ohundrať. Naopak, je potrebné túto skutočnosť prijať do našich sŕdc a učiť sa mať správny postoj voči tým, ktorí sú na tom horšie ako my a ktorí potrebujú našu pomoc. Nezatvárať sa do svojho malého egoistického sveta. Chcem dúfam, že to baženie po materiálnom hromadení, ktoré automaticky nastalo po tom, ako nás „pustili zo socialistickej reťaze nedostatku tovaru“, sa pomaly ustáli a ľudia si začnú klásť dôležitejšie otázky, ako je plné brucho a plný dom.
Možno už práve tento advent je časom, aby sme „zahodili starého človeka“ a obliekli si „nové rúcho poznania“ Božej lásky, pravdy a milosrdenstva a učili sa tejto Láske, Pravde a Milosrdenstvu. Nanovo.

Požehnaný advent vyprosuje Monika Hodnická