Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 5. júl 2020 | 08 : 38 ]

Kríž

Autor článku: Tatiana Koššová
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

To drevo, čo pod ním klesáš,
to drevo, ktorým hriechy z(a) nás snímaš.
My smejeme sa, bo nechápeme,
že tvoje telo ranami zasypané
bez ľútosti na kríž pribíjame.

Kríž, to drevo z lásky nesené.
Kríž, to drevo telom ozdobené.
Ty podstúpil si hroznú potupu,
keď kríž ako trest si vlečieš.
Pre nás k spáse, k životu.

Drevo, ťarcha na ceste Golgoty.
Drevo, nesené z lásky a ochoty.
Odpusť, že hriechom Ťa naň pribíjam,
že pridávam ti rany
a chladne najväčší dar zabíjam.

Kríž, to drevo niesla nádej.
Teraz viem, keď zblúdim,
zas cestu späť nájdem.