Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 19. apríl 2021 | 02 : 15 ]

Informátor 1/2004

Autor článku: redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
18 kg sumec, co ho ziedli na sympóziu vína , autor: 0

-V piatok 20. decembra 2003 sa konala v našej farnosti spoločná predvianočná svätá spoveď. V Markušovciach vysluhovali sviatosť zmierenia piati kňazi, v Tepličke piati kňazi a v Lieskovanoch dvaja kňazi.
-V Tepličke pod vedením Moniky Hamráčkovej koledovali koledníci Dobrej noviny.
-Polnočnú sv. omšu v Lieskovanoch slúžil o 22,30 v Lieskovanoch a o 24,00 v Markušovciach pán farár. Pán kaplán slúžil polnočnú sv. omšu o 22,30 v Tepličke. Na slávnosť Narodenia Pána mal pán farár ešte dve sv. omše a vešpery v Markušovciach a pán kaplán tri sv. omše a jednu odpoludňajšiu pobožnosť (v Tepličke). Odpoludňajšiu jasličkovú pobožnosť v Lieskovanoch mal pán diakon Cyril Hamrák.
-Na sviatok sv. Štefana v Lieskovanoch požehnával domy pán diakon a pod Tepličkou pán kaplán. Pán farár bol v rodisku navštíviť svojich rodičov. Otec Štefan mal meniny i narodeniny. Dožil sa požehnaných 85 rokov veku.
-V sobotu 27. decembra 2003 bolo požehnávanie domov v Tepličke. Požehnávali pán farár, pán kaplán i pán diakon.
-V nedeľu 28. decembra 2003 popoludní bolo požehnávanie domov v Markušovciach. Požehnávali opäť všetci traja: pán farár, pán kaplán a pán diakon. Požehnávanie domov ukončili na Nový rok.
-Ďakovné pobožnosti na záver starého roka viedli v Tepličke pán kaplán Zimmermann, v Lieskovanoch pán diakon Hamrák a v Markušovciach pán farár Duda. Nový rok o polnoci privítal pán farár s pánom kaplánom a ďalšími veriacimi v kostole sv. Michala v Markušovciach.
-Na slávnosť Pánovho krstu dostali pri jasličkách darčeky tie deti, ktoré venovali Ježiškovi darček dobrých skutkov (vymaľovanie stromčeka so symbolickými darmi). Maľovánky im kňazi rozdali na sv. Mikuláša. Do akcie pre Ježiša sa zapojilo 76 detí, ktoré dostali praktické vecné dary.
-Po Novom roku pán farár znova upravil prípravu birmovancov. Pre nezvládnuteľnosť rozdelil birmovancov v Markušovciach i v Tepličke na dve skupiny. Prípravu v Markušovciach vedie pán farár, v Tepličke pán kaplán, v Lieskovanoch striedavo. Týždenné stretnutia s vedúcimi skupín birmovancov ostalo nezmenené.
-V piatok 23. januára sa konalo Zasadanie Hospodárskej rady filiálky Teplička pod vedením pána farára. Diskutovalo sa a prijalo sa opatrenia v duchovnej i finančnej situácii vo filiálke a stanovili sa úlohy na budúce obdobie. Prítomní boli všetci členovia HR, okrem Ladislava Hamráka, ktorý sa ospravedlnil.
-V pondelok 26. januára sa pán kaplán Zimmermann zúčastnil formačného stretnutia mladých kňazov v Spišskej Kapitule.
-V piatok 30. januára sa konali v Spišskej Novej Vsi kňazské rekolekcie Spišskonovoveského dekanátu. Zúčastnili sa ho obaja naši kňazi. V ten istý deň prišli na prázdniny pán diakon a obaja bohoslovci.