Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 23. január 2020 | 20 : 57 ]

Zrada

Autor článku: Rastislav Lazor
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
Kľúč odpustenia , autor: 0

I malá zrada
od priateľa
čos mala rada
bolí veľa.

Veľká rana
zahojí sa iba ak,
kľúčom odpustenia
otvorí sa srdce tak,
aby zloba z neho
mohla preč,
a znela opäť
dobrá reč.