Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 6. december 2020 | 01 : 29 ]

Otázky boli dosť „na telo“

Okienko (nielen) pre birmovancov

Autor článku: Tomáš Adamec
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Najprv by som chcel aj touto cestou vyjadriť úprimnú vďaku p.f. Dudovi, že mi zverením birmovancov prejavil dôveru pre prácu s nimi. Plne si uvedomujem vážnosť tohto poverenia a zodpovednosť, ktorá z toho vyplýva. Keďže som bol takouto úlohou poverený prvýkrát, sám som bol zvedavý, ako to bude prebiehať a ako ma chlapci prijmú.
Už teraz, po niekoľkých našich birmovných stretnutiach, môžem povedať, že sú to neoceniteľné skúsenosti, okrem iného aj v tom, že práca s deťmi, resp. s mládežou je niekedy nevyspytateľná a má často veľmi zaujímavý priebeh, napríklad aj v tom, že otázky, s ktorými som bol konfrontovaný z ich strany, boli často veľmi otvorené a dosť „na telo“. Subjektívne môžem povedať, že tvoríme veľmi zdarné spoločenstvo, v ktorom po začiatočnom oťukávaní sa viem, čo môžem od toho-ktorého birmovanca očakávať a snažím sa podľa toho k nim aj pristupovať, zohľadňujúc jedinečnosť každého z nich. Nebolo vôbec jednoduché pretaviť moju predstavu o práci do takej formy, aby ju chlapci prijali a stotožnili sa s ňou. No ale keďže mám šikovných a vnímavých chlapcov, hravo to zvládli a smelo môžem povedať, že si spolu všetci veľmi dobre rozumieme.
Je isté, že väčšiu časť práce v našej príprave na sv. birmovania máme ešte len pred sebou, preto určite bude ešte priestor na ucelenejšie hodnotenia, resp. na postrehy a skúsenosti, ktoré z tejto práce vyplynú.
Nateraz prosím nášho milého Pána Boha o požehnanie a priazeň v rámci našej birmovnej prípravy. Nech tvoríme s Jeho pomocou ozajstné kresťanské spoločenstvo, plné všetkého dobrého, pekného a nám prospešného, nevynímajúc vzájomnú chuť a vôľu do hlbšieho poznávania nášho katolíckeho náboženstva.